Landbruget vil mærke både krig og klimakrav

Krigen i Ukraine og klimakrav omkring den grønne omstilling var blandt de store emner i forbindelse med generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening, der blev holdt forleden i Vejle.

Omkring 75 var mødt op til generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening, der blev holdt på Munkebjerg Hotel i Vejle. Foto: John Ankersen EU-parlamentsmedlem Asger Christensen, (V), talte om fødevareforsyningssikkerhed og forsvar i forhold til EU og krigen i Ukraine. Foto: John Ankersen

Landbruget står overfor flere udfordringer – to af de store er den grønne omstilling og senest krigen i Ukraine. Begge dele vil kunne mærkes i landbruget både nu og de kommende år.

Sådan lød vurderingen fra formand i Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, der havde begge dele blandt emnerne i forbindelse med foreningens generalforsamling forleden, der blev holdt på Munkebjerg Hotel i Vejle.

- Corona har ikke helt sluppet sit tag i os, men vi har lært at leve med det. Men krigen i Ukraine er ny, og vil skulle leve med konsekvenserne mange år frem i landbruget og i det hele taget, indledte Nis Hjort sin og bestyrelsens beretning.

Han vurderer at samtidig at krigen formentlig ikke vil ændre andre forhold som eksempelvis den grønne omstilling, om end han vurderer, at det måske kommer til at gå lidt langsommere.

- Grøn omstilling vil berøre alle. Alle vil blive målt på klima som vi eksempelvis har set udmeldingerne fra blandt andet Danish Crown og Arla. Det er vigtigt at vi spiller positivt med – vi skal tjene penge på den grønne dagsorden, sagde Nis Hjort.

- I fremtiden vil klima blive en disciplin i sig selv. Vi er nødt til at finde løsninger i den animalske produktion omkring CO2, uddybede Niss Hjort og pegede på nogle af de værktøjer og teknologier der er i spil hér, som eksempelvis græsprotein, skovrejsning m.m.

Nis Hjort forudser også, at klimadagsorden i fremtiden bliver afgørende i forbindelse med bankers og kreditinstitutters vilje til at finansiere nye landbrugsprojekter – der vil blive stillet krav.

Gang i biogassen

Krigen i Ukraine har både på EU-plan og herhjemme sat skub i planerne om udfasning russisk gas, som også i Danmark udgør en betydelig del af energiforbruget i både erhvervslivet og i private hjem.

Og det er netop hér, at biogas er helt oplagt, mener Nis Hjort, der benyttede lejligheden til at slå et stort slag for netop biogas.

- Både store biogasanlæg og mindre gårdanlæg har berettigelse. I Vejle Kommune har vi ikke endnu mulighed for at levere husdyrgødning til biogas. Der er brug for jer til at opgøre hvor meget biomasse I har, lød det fra Nis Hjort, der gerne så et stort biogasanlæg blive til virkelighed i området, ligesom han også mener der bør optimeres på eksempelvis solceller.

Vandplaner og BNBO

Blandt de øvrige emner i forbindelse med generalforsamlingen var vandmiljø og BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder).

Omkring vandmiljøet, konstaterede Nis Hjort, at Vejle Fjord ikke har det godt. Veletableret ålegræs er vejen frem, hvilket man er i gang med at etablere. Omkring BNBO-områderne konstaterede formanden, at fristen for frivillige aftaler nærmer sig – det sker med udgangen af 2022, og han opfordrer til, at man som landmand og lodsejer overvejer en frivillig aftale.

Omkring 75 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening.

Foruden Nis Hjort var også direktør i Velas, Jan Winther på banen, og gennemgik Velas´ regnskab, der i 2021 fik et rekordoverskud på godt 15 millioner kroner, som Vejle-Fredericia Landboforening som medejer, får godt 600.000 kroner af.

Også EU-parlamentsmedlem Asger Christensen, (V), havde et kort indlæg på generalforsamlingen, hvor især den aktuelle situation og konsekvenser af krigen i Ukraine, var omdrejningspunktet og de udfordringer den har givet i EU omkring fødevareforsyningssikkerhed, energi og forsvar.

Læs også