Stor dansk frøproduktion skal fortsat sikres

Trods udfordringer som manglende adgang til nye forædlingsmetoder og nødvendige plantebeskyttelsesmidler er udsigten for DLF-avlerne gunstige, blev det understreget på gårsdagens generalforsamling.

Selv om der blinkede advarselslamper på DLF-generalforsamlingen i går, i form af modstand i offentligheden mod nye bioteknologiske forædlingsformer og frygten for at miste godkendelse af nødvendige plantebeskyttelsesmidler som Reglone eller Roundup, så behøver de hæderkronede danske græsfrøavlere ikke at frygte fremtiden.

Heller ikke, selvom DLF med det store opkøb af newzealandske PGW Seeds har fået adgang til nye attraktive områder til produktionen af græsfrø på den sydlige halvkugle.

- Den danske produktion har i mange år været konstant med en lille pil opad. Det vil den også fortsat med at være, trods udfordringerne, forsikrede administrerende direktør Truels Damsgaard de knap 200 repræsentanter i salen på Hotel Nyborg Strand.

Flyttes ikke ud

Han beroligede også dem, som under debatten spurgte ind til, om frøproduktion nu flyttes ud af landet.

- Det er godt nok billigt at producere i Sydamerika, hvor PGW Seeds også opererer. Men forsyningssikkerheden og kvaliteten er afgørende. Til gengæld har de flere spændende sorter til vores sortiment, men som ikke kan dyrkes i Danmark. Derfor bliver det ingen intern konkurrence for vore andelshavere.

Truels Damsgaard oplyste, at en del egenproduktion af frø i Sydamerika er ophørt. Samtidig er omkring 100 lokale medarbejdere afskediget i forbindelsen med tilpasningen ved overtagelsen af den newzealandske konkurrent.

- Flere geværgreb er altså taget, og vort hovedfokus er nu at få PGW Seeds godt integreret. Samtidig skal der være plads til at udvikle den nye platform, pointerede direktøren.

- Og, tilføjede bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen, derfor vil der – som vi har vedtaget i bestyrelsen, ikke ske udlodninger til ejerne i nogle år. Nu skal vi konsolidere og udvikle – og først senere igen udlodde.

DLF AmbA i tal

Mio. kr. 2018/2019 2017/2018
Omsætning 5294,4 4324,9
Resultat før skat 290,5 247,9
Resultat efter skat 175,7 184,5
Egenkapital 2367,4 1532,2
Andelshavere 2812 2948
DK-avlere 2270 2217
Hektar frø pr. avler 36,2 33,4
Medarbejdere 1467 1199

PWG-underskud på 43 mio. kroner

Aftalen om opkøbet af den markedsledende virksomhed på den sydlige halvkugle, der har afdelinger i både New Zealand, Australien, Argentina, Uruguay og Brasilien, blev underskrevet i august 2018, men først godkendt af de stedlige konkurrencemyndigheder med virkning fra 1. maj i år.

Derfor har der kun været to måneders bidrag til det samlede DLF-årsregnskab, som sluttede 30. juni. Tilmed er der skåret ind til benet, så der reelt er bogført et underskud fra den kant på 43 millioner danske kroner.

Budgetmæssigt venter Truels Damsgaard, at indlemmelsen af den store virksomhed, der alene har hævet goodwill-posten i regnskabet med 700 millioner kroner, i indeværende år vil øge omsætningen og resultatet med omkring 30 procent.  

Endnu et rekordår

Dermed er der udsigt til endnu et rekordår efter koncernens hidtil bedste regnskab, som i går blev præsenteret for repræsentantskabet.

DLF havde således en omsætning på ikke mindre end 5,3 milliarder kroner, hvor PGW Seeds som nævnt influerede på de sidste to måneder af regnskabsåret.

Driftsresultatet på 291 millioner kroner før skat var også det bedste i koncernens historie.

erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

Ny i DLF-bestyrelsen

Efter 23 år i bestyrelsen havde inspektør Mogens Worre-Jensen, Vallø Stift, forud for generalforsamlingen i DLF AmbA meddelt, at han ikke genopstillede som fritvalgt medlem øst for Storebælt.

I hans sted valgte repræsentantskabet på mødet på Hotel Nyborg Strand 45-årige Lars Korsholm Hansen, der driver Egedesgård ved Lyderslev på Stevns med et jordtilliggende på 475 hektar.

Lars Korsholm Hansen er uddannet agronom og udover at sidde i repræsentantskabet i DLF AmbA også bestyrelsesmedlem af den lokale frøavlerforening.

Læs også