Høst, halm og organisk gødning

Pres halmen og skaf i stedet organisk gødning til jorden via gødning. Sådan lyder rådet fra HedeDanmark i forbindelse med reducerede halmmængder grundet tørken.

HØST Man har flere steder kunne læse, at landmænd opfordres til at få presset mest mulig halm, så der er tilstrækkelige halmmængder til at dække foder-, strø- og forbrændingsbehovet.
- Det kan man kun være enig i. Men fjernes halmen fra marken i stedet for at blive snittet, risikerer man at reducere jordens indhold af organisk materiale. Sådan lyder det fra Erik Ervolder Olesen, miljøfaglig konsulent i HedeDanmark.
Erik Ervolder Olesen har også løsningen: - Den kan være at tænke organiske gødninger ind i gødningsplanen. Det løser problemet – og sparer penge.
 

Langsigtede konsekvenser

- Organisk materiale har mange positive egenskaber. Det fungerer som klister og binder således jorden sammen og giver en god struktur, forklarer Erik Ervolder Olesen og fortsætter:
- Desuden kan det fastholde mange positive ioner, eksempelvis kalium og magnesium, ligesom det sikrer et bedre luftskifte i jorden. Det giver en mere luftig jord, der kan indeholde, og holde på, mere vand. Sidstnævnte er en ikke uvæsentlig faktor i et tørt år som i år.
Erik Ervolder Olesen peger videre på, at dropper man halmnedmuldningen, hvilket for mange vil være oplagt i år, skal man huske, at det kan have nogle langsigtede konsekvenser. Heldigvis er der også en løsning på det.
LandbrugØst nummer 28, som udkommer på torsdag den 12.  juli, rummer også HedeDanmarks bud på, hvordan man kan løse problemet med organisk materiale i jorden, hvis man fjerner halmen.
 

Læs også