Siger farvel til over 100: Regner med normalisering i Landbrugsstyrelsen

Medarbejdere er bekymret for arbejdspresset, efter at Landbrugsstyrelsen netop har sagt farvel til over 100 medarbejdere inklusiv frivillige aftaler.

Landbrugsstyrelsen har afskediget 51 medarbejdere som følge af faldende bevillinger samt øgede IT-udgifter. Samtidig er der indgået frivillige fratrædelsesaftaler med 58 yderligere medarbejdere, heriblandt 2 ledere. Og det har ikke været nemt at skulle gennemføre prikkerunden, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

- Det er aldrig nemt at sige farvel til gode medarbejdere, men ændringerne i vores opgaver og bevillinger betyder desværre, at vi i dag har måtte afskedige 51 medarbejdere for at få økonomien og opgaveløsningen til at hænge sammen, siger direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.

Fyringer i hele landet

Afskedigelserne af medarbejderne fordeler sig over alle Landbrugsstyrelsens lokationer. I København afskediges 32 medarbejdere, i Tønder 4 medarbejdere og i Augustenborg 12 medarbejdere. Derudover er der 3 afskedigelser i styrelsens regionale kontrolenheder.

De frivillige fratrædelser er nogenlunde ligeligt fordelt imellem lokationerne. I København er der indgået fratrædelsesaftaler med 29 medarbejdere, i Tønder med 5 medarbejdere og i Augustenborg med 19 medarbejdere. Derudover er der indgået aftaler med 5 medarbejdere i regionale kontrolenheder.

- På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen. Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte, siger Lars Gregersen.

Landbrugsstyrelsens bevilling falder med godt 65 millioner kroner fra 2023 til 2024 blandt andet som følge af reducerede ekstra-bevillinger til implementering af den nye landbrugsreform. I tillæg hertil har styrelsen en strukturel merudgift til IT, som også medfører behov for tilpasning.

Medarbejdere uenige

Men spørger man tillidsrepræsentanterne fra de fagforeninger, der har ansatte hos styrelsen, får man en anden vurdering. De er ifølge Ritzau meget bekymret for arbejdspresset og arbejdsmiljøet fremadrettet.

- Den besked, vi nu hører, er, at vi skal kunne løse de samme opgaver og endnu bedre end før. Det mener vi ikke er realistisk, når vi i den seneste trivselsmåling kan se, at der i forvejen er udfordringer med balancen mellem opgaver og den tid, der er til rådighed, skriver de otte fagforeninger i en fælles udtalelse, skriver AgriWatch.

Læs også