Vent med at sælge ud af klimakreditter

Klimarådgiver fra Velas fremhæver landbrugets unikke muligheder for køb af klimakreditter, men understreger samtidig, at usikkerhed om blandt andet CAP og certificeringer gør, at de pt. ikke anbefales at sælge.

Klimaet står højt på dagsordenen hos politikere, i mange virksomheder og i samfundet. Derfor er klimakompenserende virkemidler, som klimakreditter og klimacertificeringer, blevet mere interessante.

- Landbruget både udleder og optager emissioner, hvilket stiller landbruget i en unik position i forhold til andre erhverv, da det giver mulighed for at kompensere for egen udledning eller frasælge eventuel reduktion via klimakreditter, fortæller klimarådgiver hos Velas, Jeppe Albrektsen.

Høj grad af gennemsigtighed

Validering og verificering af klimakreditten udføres af en certificeringsenhed. I den forbindelse skal visse certificeringsstandarder overholdes. Disse standarder er ikke fastlagt fra EU-side, men det er forventeligt, at der kommer en fælles EU-standard for klimakreditter.

- Under udarbejdelsen/certificering af klimakreditter, er det vigtigt, at der er en høj grad af gennemsigtighed, så landmanden, rådgiveren og den opkøbende virksomhed kender estimeringsgrundlaget, siger Jeppe Albrektsen.

- Grundlæggende er det certificeringsselskaberne, som hæfter for korrekt validering af klimakreditten – men det er landbruget som hæfter for, at kontrakterne overholdes. Derfor skal der laves et økonomisk regnestykke på, om det kan betale sig at sælge og forpligte sig til de nye tiltag.

Man skal tænke sig godt om

- Man vil fra politisk side bruge CAP’en og herunder direkte betalinger mere aktivt som finansieringskilde til at komme i mål med CO2e reduktionerne og den grønne omstilling. Det betyder, at hvis man frasælger sin indsats/besparelse, risikerer man at miste sin grundbetaling. Det er vigtigt at vide, at en eventuel gevinst annulleres for landmanden, lige så snart klimakreditten er solgt.

Ifølge klimarådgiveren hersker der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om anvendelsen af CAP’en, samt reguleringer inden for klimakreditter og hvordan de regulativer udmøntes. Jeppe Albrektsen påpeger, at det ikke betyder, at man ikke bør blive certificeret.

- Det betyder bare, at man skal tænke sig godt om, før man sælger, siger han.

Jeppe Albrektsen anbefaler dog, at man som landmand lader være med at sælge sine klimakreditter lige nu.

- Hvis man endelig er stålsat på at sælge ud, skal man i hvert fald have tjekket sine kontrakter nøje igennem for at sikre sig, at det reelt er rentabelt på sigt – selvom det giver penge nu, så er der ingen garanti for, at det også er tilfældet om 10 år, siger han.

Skuffedokument

Det kan i mange tilfælde være en god ide at få udarbejdet et dokument, som beskriver bedriftens indsats.

- Så har man det liggende i skuffen, hvis der bliver brug for det. Generalt fraråder vi i Velas at sælge ud af ens klimaindsats i form af klimakreditter, før verdenen ser lidt mere klar ud i forhold til regulativer og grundbetaling.

Klimakredit

  • En besparelser/forbedringer, som nedbringer eller lagrer CO2e
  • Er lig et ton reduceret CO2e
  • Tillader den opkøbende virksomhed at nedskrive virksomhedens udledning med et ton CO2
  • Et løfte om, at udledningen af drivhusgas bliver neutraliseret andetsteds

Læs også