Seneste 30 år: Katastrofer har kostet landbruget knap 27 billioner kroner

I de sidste tre årtier er afgrøder og husdyrproduktion anslået til en værdi af 3,8 billioner dollar gået tabt på grund af globale naturkatastrofer, lyder det i en rapport fra FAO.

Et afgrøde- og husdyrproduktionstab i forbindelse med katastrofer, herunder tørke, der svarer til cirka 870 milliarder kroner om året har ramt verden i gennemsnit indenfor de seneste 30 år.

Dette er ifølge en ny rapport udgivet af De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), med titlen »The impact of disasters on agriculture and food security«, skriver foodingredientsfirst.com.

Rapporten bringer det første globale skøn nogensinde over katastrofers indvirkning på landbrugsproduktion med fokus på afgrøder og husdyr. I rapporten bemærkes det endvidere, at tallet kan være højere, hvis systematiske data om tab inden for fiskeri, akvakultur og skovbrug var tilgængelige.

- Landbruget er en af ​​de mest udsatte og sårbare sektorer i forbindelse med katastroferisiko på grund af dets dybe afhængighed af naturressourcer og klimaforhold. Tilbagevendende katastrofer har potentiale til at udhule gevinster inden for fødevaresikkerhed samt underminere bæredygtigheden af fødevaresystemer, skriver Fao's generaldirektør Qu Dongyu i rapportens forord.

Flere katastrofer

Tabene i kornafgrøder udgjorde i gennemsnit 69 millioner ton om året i de sidste tre årtier – svarende til hele Frankrigs kornproduktion i 2021 – efterfulgt af frugt og grøntsager og sukkerafgrøder. Hver af disse afgrøder nærmer sig gennemsnitlige tab på 40 millioner ton om året.

Katastrofebegivenheder er steget fra 100 om året i 1970'erne til omkring 400 om året på verdensplan i de seneste 20 år.

Katastrofebegivenheder er stigende i frekvens, intensitet og kompleksitet, og deres indvirkning forventes også at blive værre, efterhånden som klimakatastrofer forstærker eksisterende sociale og økologiske sårbarheder, påpeges det i rapporten.

Læs også