Fynsk kvægformand:: - Vi er godt rustet til klimadebatten

- Vi skal ikke investere i dokumentation af vores produktion. Det har vi allerede, påpegede den nye formand for Fynsk Kvæg ved årsmødet.

Klimadebatten raser, og ikke mindst er malkekøerne og oksekødet i fokus, når der tales om udledning af CO2. Alligevel maner den nye formand for Fynsk Kvæg, Peter Høj, Ny Stenderup, til besindighed.

- Lad os få klimadebatten ned på jorden. Men lad for guds skyld være med at overinvestere, før vi ved, om det vi gør, er det rigtige. Først og fremmest skal modellerne for beregningen af klimabelastningerne være på plads og være ensrettet.

På sidste uges årsmøde i Fynsk Kvæg glædede han sig over, at danske kvægbrugere i modsætning til kollegerne i andre lande, ikke skal ud for at investere i fremskaffelse af dokumentation for klimabelastningen i forbindelse med produktionen af mælk og kød.

- Det har vi allerede i vore systemer, og det skal vi udnytte i konkurrencen, understregede Peter Høj overfor de mange fremmødte fynske kvægfolk.

Vigtig lokal kontakt

I det hele taget opfordrede han til, at landbruget til stadighed og ved enhver lejlighed ikke forsømmer at fortælle erhvervets gode historier.

- Vi skal markedsføre os lokalt og have en tæt dialog med forbrugerne, pointerede han og nævnte i den forbindelse vigtigheden af at bakke op om dyrskuet, som åbent landbrug-værter eller at have skoleklasser på besøg.

I sin beretning oplyste Peter Høj, at der nu er 135 mælkeproducenter tilbage på Fyn, mod 138 sidste år. Til gengæld er antallet af fynske malkekøer steget fra 26.413 sidste år til 27.127 i det forgangne kontrolår, som sluttede 30. september.

Reportage fra årsmødet i næste avis, som udkommer 30. december

De bedste fynske køer

Højestydende besætninger efter livsydelse

Ejer:                                                   Race:           Årskøer:     Kg værdistof*  Kg mælk** Malkeår        Livsydelse

Niels Robert Pedersen, Aunslev   Blandet        131                            879            11.906             4,0                46.960

I/S Pihl, Humble                              Blandet        133                            769            9.855               4,7                45.652

Søren Dyssemark, Bårdesø          Blandet        249                            957            12.829             3,5                43.347

Anders Bang, Ejby                           Jersey          161                            942            12.055             3,8                42.217

Bedste indenfor de enkelte racer:

Niels U. Andersen, Ronæs             Jersey          421                            915            11.673             3,7                41.677

Lars Iversen, Stensby                     RDM             252                            875            11.569             3,1                35.188

I/S Søfælde, Krarup                        Holstein       211                            898            12.044             2,9                32.851

Højestydende køer indenfor racerne

Ejer:                                            Race:           Ko nr.           Far:                     Kg mælk     Kg fedt Kg protein   Kg værdistof*

Søren Dyssemark, Bårdesø    Holstein       3482             D Limbo             18.484         779            661                  1.440

Niels U. Andersen, Ronæs      Jersey          4125             DJ Lirsk              13.147         780            569                  1.350

Arne Dahl, Hårslev                    RDM             5290             VR Vadym         17.190         664            627                  1.291

Jesper Navne, Spodsbjerg      Krydsning    2542             VH Cadiz           19.465         636            643                  1.280

Arne Dahl, Hårslev                    DRK/DRH    5086             VH Aks RC        12.339         528            455                  983

 

*) Værdistof: Kg fedt + kg protein

**) Mælk: EKM (energikorrigeret mælk)

Kilde: RYK Ydelseskontrol 2018/2019

Læs også