100 jersey-folk på besøg hos Askholm Agro A/S

Jersey Østlige Øer har besøgt Askholm Agro A/S, der har omlagt besætningen de senere år – fra dansk holstein til jersey, fra konventionelt til økologisk og til sæsonkælvning.

Der var tale om et socialt arrangement med fagligt islæt, da cirka 100 medlemmer af Jersey Østlige Øer for nylig besøgte Askholm Agro A/S nær Røstofte mellem Vordingborg og Præstø.

Mælkeproducenterne besøgte Kathe og Flemming Boje Pedersen, der i juni 2015 overtog den sydsjællandske bedrift, som dengang havde en konventionel besætning med cirka 220 dansk holstein-køer, der blev malket med fire robotter

Jordtilliggendet var på cirka 85 hektar og med cirka 75 hektar i forpagtning, men allerede samme år købte de nye ejere yderligere en ejendom på 11 hektar. Bygningerne blev solgt fra, mens jorden blev lagt ind under Askholm.

Blot et år senere besluttede ejerne af Askholm Agro A/S sig for at afhænde den hidtidige konventionelle besætning. De satte køerne ud og gik i gang med at opbygge en ny besætning med jerseykøer og med sæsonkælvning.

I 2017 blev de første nye jerseykøer indkøbt fra henholdsvis Peter Nielsen og Søren Madsen, der gennem mange år selv har arbejdet med sæsonkælvning efter australsk forbillede.

Rundvisning og socialt samvær

I maj 2018 blev den nye malkestald taget i anvendelse, og de førte kvier begyndte at kælve, ligesom man indkøbte yderligere 65 kvier fra Søren Madsen. 

Ifølge Flemming Boje Pedersen er det fremover planen at have eget tillæg, og det foreløbig mål er cirka 250 jerseykøer plus opdræt.

I år har der også været udvidelser på Askholm. Der er således yderligere til forpagtet noget jord, så den samlede markplan nu er på cirka 450 hektar, hvor der dyrkes traditionelle kornafgrøder, men også hestebønner, rødsvingel, hundegræs, hvidkløer til frø, roer samt majs og græs til køerne.  

Efter en rundvisning på bedriften var der socialt samvær i en af de store haller på Askholm. 

Specielt ved ejendommen er i øvrigt, at man ved at presse væden ud af gyllen har et fibermateriale tilbage, der i tørret tilstand anvendes som strøelse i en 15 centimeter tyk madras i sengebåsene.

Læs også