- DNA-mærker giver os sikkerhed i vores stamdatabog

Hos Høbbet A/S’ Welsh Black-besætning har man gennem flere år DNA-testet alle kalve samtidig med, at man sætter øremærket i.

Høbbet A/S har igennem de sidste 4-5 år benyttet Allflex DNA-mærker til alle deres dyr. DNA-mærkerne kom frem på markedet omkring 2015. Hos Høbbet A/S, der er beliggende i Svanninge Bjerge på Sydfyn, er den genomiske test en del af dagligdagen. Alle kalve bliver DNA-testet inden for det første døgn, samtidig med at man sætter øremærket i øret.

- DNA-mærker giver os sikkerhed i vores stamdatabog. Det er let og ligetil at tage prøven, og samtidig sætte øremærket i. Prøven kommer direkte i fryseren, så det er klart den lille meromkostning værd på lang sigt, udtaler Anders Pedersen, driftsleder hos Høbbet A/S.

Avlsdyrene hos Høbbet bliver solgt baseret på den genomiske prøve, der følger med dyret. Kunderne kan være alt fra opstart af en besætning med flere dyr til græsningslav, de mindre hobbylandbrug, der køber drægtige kvier eller andenkalvs køer og ellers nærmiljøet omkring det sydfynske.

Dyr til kødsalg bliver slagtet direkte hos den lokale slagter i Vester Hæsinge og solgt via webshoppen og slagteren. Med foder bestående af naturpleje og lokalt produceret græs-wrap, er der fokus på at begrænse klimabelastningen, mens kunder også ved, hvor kødet stammer fra.

Nødvendig test

DNA-test er nødvendige for at opretholde den rigtige sammensætning af dyrene. Dette sker ved, at der en gang i mellem bliver tilkøbt nyt blod i form af tyre til besætningen samt kigget nærmere på hvilke dyr, der har anlæg for horn.

- Vi søger at begrænse de hornede dyr og fremme de pollede, og altid holde en sund besætning, da vi så på den måde sparer en del tid og arbejde efterfølgende, siger Anders Pedersen.

Høbbet A/S er et eksempel på, at det ikke kun er hos malkekvæg, der er fordele i at benytte DNA-mærker, men også i kødkvægsbesætninger giver det en større mulighed for at påvirke ens egen besætning.

- Hvis man blot tester for at teste, så opnår man ikke de bedste resultater. Hvis man derimod går ned i informationerne og finder frem til de rigtige detaljer, så vil man kunne skabe en besætning, der er optimeret ud fra den viden, som gør, at du opnår langt bedre resultater, siger Henrik Pedersen, salgskonsulent hos Allflex.

Welsh Black-kvæg

Kvægracen Welsh Black er hentet til Danmark siden 2007 fra Wales af Bikubenfonden i forbindelse med opstart af græsning i naturområdet Svanninge Bjerge.

Racen er betegnet som værende en to-formålsrace, normalt er denne op til 70’erne blevet brugt til mælkeproduktion, men hos Høbbet A/S bliver de brugt som en kødkvægsrace. Kødet er eftertragtet grundet smagen, bæredygtigheden og dyrevelfærden, der ligger i grundtanken hos Høbbet A/S.

Besætningen består på nuværende tidspunkt af 100 moderdyr – totalt set 300 dyr i alt. Racen stammer fra Wales og er en blid race, der er meget godmodig af sig. En af racens styrker er, at den tidligere har været benyttet som malkekvæg, da køerne er gode til at tage sig af deres afkom og sikre, at disse får den mest optimale næring, som koen kan give videre til kalven. Tyrene af racen behøver ikke at blive kastreret, da racen er blidere end mange andre.

Naturpleje, der skaber biodiversitet

Høbbet A/S er ejet af Bikubenfonden. Der bliver fra ejerskabet sat fokus på, at alt skal gå op i en højere enhed, da man på Bikubenfondens egne arealer i Svanninge Bjerge samt på de arealer, der græsses for Naturstyrelsen, ønsker at skabe naturpleje i området.

Racen Welsh-Black er blandt andet sat ud på cirka 300 hektar skovområde i Svanninge Bjerge for at fremme biodiversitet og naturpleje området.

- Køernes græsning fremmer blomstrende urter og holder nogle områder lysåbne, så det ikke gror til i skov. De slider også på landskabet, og deres afføring er med til at skabe biodiversitet i området, siger Caroline Vandt Madsen, biolog i Svanninge Bjerge.

Der er i øjeblikket meget fokus på, at flere arter forsvinder i større hast end tidligere, og dette er et af de tiltag, der er taget for at bevare biodiversiteten i det sydfynske, samtidig med at der er gennemsigtighed til kunderne.

Fører tilsyn

Dyrene spiser det, de finder, og der bliver dagligt ført tilsyn til dyrene for at sikre, at de har den mængde mad, de har brug for. I lavperioderne tilføjes der hø og kraftfoder. Der må dog ikke tilskudsfodres på naturarealerne, og derfor bliver nogle arealer i perioder lukket, så naturen kan nå at udvikle sig til igen at være føde til dyrene.

Dyrenes Beskyttelse fører jævnligt tilsyn på stedet, og Høbbet A/S har de sidste mange år været godkendt, så dyrenes velfærd er i fokus, fra de bliver født til slagtning.

Den genomiske test i praksis

  • Landmanden udtager prøverne på de kvier eller tyrekalve, han ønsker at få lavet en DNA-test af via deres øremærker, så når landmanden isætter øremærket, tages samtidig en vævsprøve
  • Æsken med prøverne bør opbevares i enten køleskabet eller fryseren, indtil den er fuld, hvorefter den bliver sendt med posten til analyse hos Eurofins
  • Der går maksimalt 14 dage, før landmanden har svarene tilbage via mail og brev
  • Der kan bestilles analyser på dyr i alle de besætninger, som bedriften ejer
  • Udover genomiske test er det også mulig at bestille forældreskab og test for diverse arvelige defekter

Læs også