Tre hjerter på Arlas økomælk

Nu får al frisk mælk i Arla Øko-serien tre dyrevelfærdshjerter på kartonen. Det betyder, at en række af Arlas økologiske landmænd lever op til det højeste niveau af dyrevelfærd i Fødevarestyrelsens mærkningsordning, Hjertemærket.

Efter at have levet op til kravene for to hjerter siden foråret 2020, hvor Hjertemærke-ordningen blev indført for mejeriprodukter, skruer en lang række af Arlas økologiske landmænd yderligere op for dyrevelfærden ved blandt andet at give køerne ekstra meget plads at boltre sig på. Dermed får Arla tre hjerter på frisk mælk i Arla Øko-serien, hvilket er ordningens højeste kvalitetsstempel, meddelte Arla tirsdag.

- Vi er glade for, at vi nu kan levere frisk mælk, der lever op til kravene for tre hjerter i Hjertemærket. Det er først og fremmest rigtig godt for køerne. Og så giver de nye produkter danskerne mulighed for at vælge mejeriprodukter i supermarkedet, som lever op de højeste kvalitetskrav for dyrevelfærd. Det ved vi, er vigtigt for mange danskere, siger Anne Kjeldsen, kategoridirektør for mælk hos Arla.

Også yoghurt og skyr i Arla Øko-serien vil overgå til tre hjerter i løbet af året. Og fra august 2025 vil alle Arlas økologiske produkter produceret i Danmark leve op til de tre hjerter.

Højt prioriteret dyrevelfærd

Forskellen fra to til tre hjerter er blandt andet et øget pladskrav i staldene fra 6 kvadratmeter pr. ko til henholdsvis 6,6 kvadratmeter for små racer og 8 kvadratmeter pr. ko for store racer. Heraf kan 2 kvadratmeter udgøres af udeareal, der er til rådighed til motion. Derudover lever de økologiske landmænd, som leverer mælk med tre hjerter, allerede op til kravene om fri bevægelighed for køerne, at køerne kommer på græs i sommerhalvåret samt god hygiejne i staldene, da det er blandt kravene for 2 hjerter i hjertemærkningsordningen.

Siden 2003 har Arla haft kvalitetsprogrammet Arla-gården, som understøtter landmændenes arbejde med god dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og mælk af høj kvalitet.

- De høje standarder i Arla er en streg under, at dyrevelfærd er højt prioriteret blandt Arlas landmænd. Derfor er vi også glade for Hjertemærket, som er med til at synliggøre landmændenes gode arbejde med hele tiden at forbedre køernes trivsel, siger Anne Kjeldsen.

Økomælk

Danskerne køber årligt cirka 60 millioner kg. Arla Øko frisk mælk.

Arla Øko frisk mælk får tre hjerter på kartonen fra uge 24.

Arla Øko yoghurt og skyr vil overgå til tre hjerter i løbet af året.

Fra august 2025 vil alle Arlas økologiske produkter produceret i Danmark leve op til de tre hjerter.

Nogle af kravene til Hjertemærket

Et hjerte: Mejeriprodukterne stammer fra besætninger, hvor kalvene har fået en længere mælkefodringsperiode end konventionelle kalve. Bindestalde er desuden ikke tilladt, da køerne skal kunne bevæge sig frit.

To hjerter: Her er krav om 6 kvadratmeter plads pr. ko i relation til totalområdet, som køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, kalvenes mælkefodringsperiode har været længere, og køerne er på græs om sommeren.

Tre hjerter: Alle hundyr over 6 måneder skal have adgang til græs i sommerperioden, der skal være minimum 24 timers samvær mellem kalv og ko inden adskillelse, og pladskravet er yderligere skærpet til minimum 8 kvadratmeter pr. ko for store racer og 6,6 kvadratmeter for små racer.

Læs også