Verdens største bedrift med batch milking er sønderjysk

For tre måneder siden tog Lønholm Agro deres nye malkecenter med 24 malkerobotter i brug – et set up som sikrer en ensartet malkning hver eneste gang, og at produktionen bliver optimeret til fulde.

- I dagens Danmark skal der jo en vis volumen til, for at tingene bliver rentable, siger den sønderjyske mælkeproducent Klaus Jakobsen.

Han ejer kvægbedriften Lønholm Agro i Bylderup Bov, som har verdens største batch milking set up med 24 DeLaval VMS V310.

- Især med den her investering i de robotter, så blev vi også nødt til at have nogle flere køer ind til at hjælpe med at betale det her setup, lyder det fra Klaus Jakobsen, som har udvidet bedriften til 830 køer.

Da han overtog ejendommen i 2019, var gården slidt, og han vidste, at der skulle foretages en investering i et nyt malkecenter og nogle øvrige driftsbygninger.

I efteråret 2021 blev de første indledende skridt taget.

- Vi havde selvfølgelig flere løsninger fremme, både 2x24 karrusel, og så spurgte vi til det her batch-setup, fortæller Klaus Jakobsen og fortsætter:

- Efter længere forhandlinger og en tur i Holland for at kigge, endte vi med at træffe beslutningen om at investere i batch-setuppet.

Malkecenteret stod allerede klar september sidste år.

- Vi skulle gøre noget, fordi vi havde en proces i gang med, at der kom kvier bagfra. Så vi blev nødt til at træffe en beslutning om, at nu gør vi det her, forklarer Klaus Jakobsen og tilføjer:

- Vi købte faktisk spærene til bygningen, inden vi havde miljøgodkendelsen.

Indmalkning kørte på skinner

Foruden malkecenteret er der bygget ny kostald til 800 køer. Og den 23. maj i år kunne de første køer malkes i det nye set up.

- Vi var selvfølgelig lidt spændte på, hvordan det skulle gå, når man står med så mange køer og ikke vide, hvordan det skulle forløbe. Men det gik faktisk rigtig godt. Vi kom fint i gang, fortæller Klaus Jakobsen.

Han uddyber, at én af de ting, de diskuterede, var, hvor mange ansatte der skal til at håndtere 24 stationer med kotrafik og alt, der følger med.

- Allerede på den fjerde dag – ved den syvende malkning – var der én mand, og det var mig selv, siger Klaus Jakobsen.

Han indrømmer dog, at det tog otte timer, og det var lige rigeligt. Men både køer og mandskab har hurtigt vænnet sig til de nye forhold.

Nu tager det godt en time at malke et hold, og hvert hold malkes to gange dagligt.

Køerne er delt i fire hold á 200, og der kan dermed være et hold på opsamlingspladsen ad gangen. Kapaciteten på stationerne er 200 køer pr. time. Til at starte med var kapaciteten 110-120 køer pr. time – nu er den på 170.

- De første par måneder gik det med bare at få køerne igennem. Men den sidste måneds tid er vi begyndt at arbejde ret intensivt med de redskaber, robotten kan hjælpe med. Og der er vi egentlig lykkedes med at sænke vores celletal og få bedre mælkekvalitet, forklarer Klaus Jakobsen.

Og han understreger, at der er ikke slaget køer for at komme ned i celletal.

- Men vi har forbedret en del ting hele vejen rundt, og det har så resulteret i bedre celletal, uddyber han.

Attraktiv arbejdsplads

En af de mærkbare ændringer, der er sket på Lønholm Agro, er netop et reduceret behov for mandskab. Noget, der også trak op i forhold til at vælge batch milking i stedet for en malkekarrusel.

- Det her setup kontra en karrusel, er, at det er en mand, der malker her og måske tre ved en karrusel. Så der er selvfølgelig en besparelse i mandskab, men der er også en større investering, der skal tages, fastslår Klaus Jakobsen og fortsætter:

- Vi har vurderet, at det er det her, vi har lyst til, for at få en ensartet malkning hver gang. Og der er flere redskaber at hive ud af de her robotter til at optimere produktionen, som du ikke kan få i en karrusel.

En anden stor fordel ved batch milking på bedriften er ifølge Klaus Jakobsen, at det bliver nemmere at tiltrække arbejdskraft.

- Det er svært at få folk, og det her er meget mere attraktivt, konkluderer han.

Klar til 1.400 køer

Lønholm Agro har tegnet en 12 års servicekontrakt på de 24 enheder, og Klaus Jakobsen håber, at de indenfor de næste fem år er oppe at udnytte det fulde potentiale i malkecenteret.

- Den proces er sat i gang med egne kvier, siger han og fortsætter:

- Jeg synes egentlig, at vi har fundet en størrelse, som vi gerne vil vokse til – og det er de her 1.400 køer, som vi har miljøgodkendelse til.

Om konceptet

Robotterne på Lønholm Agro er placeret i ét malkecenter, hvor køerne ledes hen ved de to daglige malkninger. Konceptet hedder batch milking.

- Med DeLaval VMS Batch Milking-systemet er det muligt for mælkeproducenter at kombinere fordelene ved automatiseret malkning med fordelene ved en større malkestald eller malkekarrusel, forklarer Robert Jensen, AMS Cluster Solution Specialist hos DeLaval.

- Vi skal lytte til landmanden og, og vi skal finde den bedste løsning under de givne omstændigheder, uddyber han og peger på, at der er et stort behov for robotter ude på bedrifterne.

Han slår fast, at batch milking ikke er for alle, men har man mere end 500 køer, får man mulighed for en fleksibel, automatisk malkeløsning, som giver mulighed for at producere mere mælk med minimal arbejdskraft.

En erfaring, som Lønholm Agro, allerede har gjort sig.

- Efter indkøring kan vi nøjes med, at én person kan klare opgaven med at hente og lede køerne hen til robotstalden. Udover at sørge for køerne kan den ene person også ordne sengebåse og klare den afsluttende rengøring af robotenhederne, siger Klaus Jakobsen.

Lønholm Agro

  • 830 køer plus opdræt
  • Mulighed for op til 1.400 køer i nuværende stald
  • 10.200 kg EKM
  • 6,12 procent fedt
  • 4,35 procent protein
  • 130.000 i geometrisk celletal
  • 700 hektar med 70 procent grovfoder
  • Otte ansatte i stalden
  • To ansatte i marken

Læs også