Ensilering: Mindre spild er godt for både økonomi og klima

Der er flest fordele ved at øge majsensilagens holdbarhed for at mindske spild – det kan blandt andet ske ved tilsætning af ensileringsmiddel. Resultatet er højere nettoudbytter samt plusser i klimaregnskabet og på mælkeprisen.

Mange danske kvægbedrifter kan forbedre deres nettoudbytter ved at øge majsensilagens holdbarhed og kvaliteten af majsensilage i de øverste silolag. Det fastslår DLG i en meddelelse på deres hjemmeside.

Det tab, der sker i forbindelse med ensilering og opbevaring, går ud over den letfordøjelige del af majsensilagen, mens den fiberrige del bliver tilbage.

Nedbringes tabet af letfordøjelig energi, bevares der flere foderenheder pr. kg tørstof. Det giver koen mulighed for at producere mere mælk pr. kg tørstof, hvilket er med til at øge fodereffektiviteten – også i klimaregnskabet.

Nu hvor mælken afregnes med tillæg for bæredygtighed, er høj fodereffektivitet samtidig med til at trække mælkeprisen opad, understreges det.

Større nettoudbytter kan desuden betyde mindre behov for mindre indkøbt foder – igen et plus for økonomien.

Lavere indhold af gær og svampe er godt for køerne

Udbyttet og kvaliteten af majsensilage i Danmark er generelt god, og blandt udenlandske ensileringskyndige er de danske kvægbrugere, ifølge DLG, kendt for god ensileringspraksis.

Der hænger bare sådan sammen, at når kvaliteten er i top så er den naturlige holdbarhed som regel ret lav, lyder det fra DLG.

De forklarer, at det skyldes, at en god og effektivt ensileret majsensilage har et lavt indhold af eddikesyre og derfor også en lav naturlig holdbarhed.

De peger på, at den naturlige holdbarhed kan forlænges ved anvendelse af ensileringsmiddel, og at mange af deres kunder har gode erfaringer med anvendelse af stabiliserende midler.

Det vil sige et middel, som hæmmer vækst af gær og svampe og mindsker risikoen for – samt omfanget af – varmedannelse i ensilagen efter åbning og dermed mindske risikoen for produktionsmæssige udfordringer knyttet til toksiner.

Læs mere om Majsdyrkning

Bliv klogere på en af Danmarks vigtigste afgrøder, når Effektivt Landbrug stiller skarpt på majsdyrkning i en række artikler, som vi har samlet for dig lige her.

Læs mere her

Læs også