Kvægnoter: Dansk oksekød til Sydkorea

Eksport af oksekød til Sydkorea er nu en reel mulighed for den danske fødevareklynge, for efter at det sydkoreanske parlament tidligere på året godkendte importen af dansk oksekød, har man nu forhandlet de sidste koreanske krav på plads. Det skriver Landbrug & Fødevarer.

Danmark er dermed sammen med Holland de første lande i EU, der opnår markedsadgang til Sydkorea.

- Jeg er utrolig stolt over, at vi nu som nogle af de første fra Europa får mulighed for at eksportere til Sydkorea. Det viser endnu en gang den gode status, vores danske fødevareklynge har i udlandet, siger L&F-direktør, Flemming Nør-Pedersen.

​Den nye markedsadgang omhandler alle spiselige dele af kreaturer under 30 måneder, og det åbner døren til mere end 50 millioner indbyggere med et gennemsnitligt oksekødsforbrug, der ligger på niveau med det europæiske.

Den danske oksekødsbranche har allerede en betydelig eksport til Sydøstasien, hvor man de senere år i gennemsnit har eksporteret cirka 1.000 tons oksekød til en årlig værdi på mellem 20-30 millioner kroner.

Lund: Drop salmonella-snyd

Seges erfarer, at nogle landmænd undlader at levere mælk fra køer med højt antistofniveau for på den måde at snyde sig til en lav tankmælkstiter og få sin besætning i salmonellastatus 1. Det skriver videnscentret i Kvægnyt.  

Og den tendens er Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, ikke ligefrem begejstret for:

- Jeg må sige, at jeg er dybt rystet. En sådan procedure – og andre former for snyd – er fuldstændig uacceptabel og udtryk for en rystende lav moral og mangel på ansvarsfølelse over for de kolleger, der hver dag arbejder for at beskytte deres besætning mod smitte og over for dem, der yder en kæmpe indsats for at sanere.

Christian Lund håber derfor, at der kun er tale om »fjoget snak«, og at alle mælkeproducenter tager situationen alvorligt og forstår, at vejen til et salmonellafrit kvægbrug kræver en fælles indsats.

Husk afsikring af døde dyr

Seges gør i Kvægnyt opmærksom på, at den korrekte afsikring af døde dyr er vigtig for at undgå unødig smittefare.

- Korrekt indretning af afhentningspladser er vigtig – også af hensyn til udefrakommende, at dyrene ikke er synlige, skriver videnscentret.

Seges henviser derfor til lovkravet om afhentningspladser:

»Døde dyr skal opbevares på en måde, så de ikke udgør en risiko for spredning af smitstoffer, og så de er sikret mod ådselædende dyr. Fordærvelse af kadaverne skal forebygges. Døde produktionsdyr skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald.«

Du kan få flere gode råd i FarmTest Kvæg nr. 94 »Udlevering af døde kreaturer – smitte-beskyttelse« på www.farmtest.dk.

--

Vægtgrænserne hæves på Friland Kødkvæg

Friland Limousine-konceptet lukker som tidligere annonceret ved årsskiftet, og her er håbet, at mange leverandører til konceptet, vil levere ind til det bredere Friland Kødkvæg koncept.

For at gøre konceptet endnu bredere og nemmere at levere ind til, hæver Friland fra uge 49 vægtgrænserne fra 375 til 380 kilo på både kvier, stude, ungkøer og ungtyre.

Læs også