bannerPos

Kaliumsorbat mod varmedannelse

Man kan bruge kaliumsorbat, en tørsyre, mod varmedannelse. Arkivfoto
07-08-2020 11:48

Kaliumsorbat kan være en mulighed, hvis fuldfoderet vil tage varme i disse dage. Seges er klar med en vejledning.

Når fuldfoderet bliver varmt på foderbordet, skyldes det uønsket vækst af bakterier og gærsvampe. Det medfører et kraftigt fald i foderets indhold af letomsættelige kulhydrater.

Derudover kan der ske en skadelig opformering af mikroorganismer, der gør foderet uappetitligt og hæmmer omsætningen i vommen på koen, skriver Seges. Derfor bør man altid være opmærksom på, at varmedannelse ikke opstår.

Men er foderet begyndt at varme, så er der hjælp at hente. Dog bør man aldrig redde begyndende varmedannelse ved at hælde syre på overfladen, lyder det fra Seges. Man bør i stedet lægge mere vægt oven på folien, så der er så lidt luft som muligt i de øverste lag af ensilagen.

Kaliumsorbat som løsning

Seges anbefaler Kaliumsorbat som en mulig løsning, hvis foderet varmer.

Det er en tørsyre, som er nem at arbejde med.

Her skal man bruge mellem 200-400 gram pr. tons fuldfoder. Effekten af 400 gram Kaliumsorbat svarer til effekten af 3 liter propionsyre pr. tons foder.

Kaliumsorbaten skal tilsættes tidligt i blandeprocessen, og hvis ikke man blander kraftigt, bør man opløse stoffet i vand, inden det tilsættes.

Seges oplyser, at man bør regne med omkring 40 kroner pr. kilo rent kaliumsorbat, en ting man bør have i baghovedet, når man sammenligner priser på blandingsprodukter.

Hvis man ønsker at bruge kaliumsorbat som rent stof, kræver det en HACCP-registrering og et kvalitetsstyringssystem på ejendommen.

Fodersalt øger effekten 

Ved at tildele op til 500 gram fodersalt pr. ko pr. dag tvinges køerne til at drikke mere vand. Her bør man være opmærksom på, at salt i de mængder samtidig betyder omkring 30 liter urin mere pr. ko om dagen.

Seges oplever, at erfaringerne med at tilsætte store mængder fodersalt stadig er begrænset og eksperimenterende.

- Men sammen med en god vandforsyning har vi måske her et middel til nedsat varmestress hos malkekøerne, lyder det.

Fodersalt øger effekten af kaliumsorbat og propionsyre kraftigt. Særligt giver fodersalt en kraftig forøgelse af effekten af kaliumsorbat og propionsyre. Effekten af salt alene er ikke så stor.

teba

Forlæng tilladelser til produktion i særlige tilfælde

Det skal være muligt at forlænge produktionstilladelser, så producenter under ekstraordinære omstændigheder kan lukke ned for produktion uden at skulle risikere, at de ikke kan åbne for den igen, når tiderne bliver bedre, mener miljøudvalgsformanden i LandboNord.

Blå blok indkalder til samråd om minivådområder

Det går alt for langsomt med at få godkendt ansøgninger om minivådområder, mener blå blok, der nu kalder fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd.

Ny uddannelse til bestyrelsesmedlemmer

Danmark har fået sin første uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i andelsselskaber og lignende virksomheder. Det første hold er netop udklækket.

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.
Side 1 af 1933 (38648 artikler)Prev1234567193119321933Next