Kaliumsorbat mod varmedannelse

Kaliumsorbat kan være en mulighed, hvis fuldfoderet vil tage varme i disse dage. Seges er klar med en vejledning.

Når fuldfoderet bliver varmt på foderbordet, skyldes det uønsket vækst af bakterier og gærsvampe. Det medfører et kraftigt fald i foderets indhold af letomsættelige kulhydrater.

Derudover kan der ske en skadelig opformering af mikroorganismer, der gør foderet uappetitligt og hæmmer omsætningen i vommen på koen, skriver Seges. Derfor bør man altid være opmærksom på, at varmedannelse ikke opstår.

Men er foderet begyndt at varme, så er der hjælp at hente. Dog bør man aldrig redde begyndende varmedannelse ved at hælde syre på overfladen, lyder det fra Seges. Man bør i stedet lægge mere vægt oven på folien, så der er så lidt luft som muligt i de øverste lag af ensilagen.

Kaliumsorbat som løsning

Seges anbefaler Kaliumsorbat som en mulig løsning, hvis foderet varmer.

Det er en tørsyre, som er nem at arbejde med.

Her skal man bruge mellem 200-400 gram pr. tons fuldfoder. Effekten af 400 gram Kaliumsorbat svarer til effekten af 3 liter propionsyre pr. tons foder.

Kaliumsorbaten skal tilsættes tidligt i blandeprocessen, og hvis ikke man blander kraftigt, bør man opløse stoffet i vand, inden det tilsættes.

Seges oplyser, at man bør regne med omkring 40 kroner pr. kilo rent kaliumsorbat, en ting man bør have i baghovedet, når man sammenligner priser på blandingsprodukter.

Hvis man ønsker at bruge kaliumsorbat som rent stof, kræver det en HACCP-registrering og et kvalitetsstyringssystem på ejendommen.

Fodersalt øger effekten 

Ved at tildele op til 500 gram fodersalt pr. ko pr. dag tvinges køerne til at drikke mere vand. Her bør man være opmærksom på, at salt i de mængder samtidig betyder omkring 30 liter urin mere pr. ko om dagen.

Seges oplever, at erfaringerne med at tilsætte store mængder fodersalt stadig er begrænset og eksperimenterende.

- Men sammen med en god vandforsyning har vi måske her et middel til nedsat varmestress hos malkekøerne, lyder det.

Fodersalt øger effekten af kaliumsorbat og propionsyre kraftigt. Særligt giver fodersalt en kraftig forøgelse af effekten af kaliumsorbat og propionsyre. Effekten af salt alene er ikke så stor.

teba

Læs også