Nyt og fremtidssikret forskningscenter

Ved årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på DKC-Burrehøjvej i Foulum. Det sker for at tilpasse og opgradere Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter til de fremtidige forskningsbehov. Det betyder blandt andet nybyggeri og moderniseringer.

Forberedelserne er allerede i gang. Omkring årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på Burrehøjvej i Foulum, hvorved køer og faciliteter fra Blichers Allé flytter med.

Det sker for at tilpasse og modernisere forskningsområdet, blandt andet ved at  kvægfaciliteterne i den nærmeste fremtid vil blive moderniseret og tilpasset, hvad angår antallet af køer, malkesystem og race.

De opgraderede kvægfaciliteter kommer blandt andet til at betyde, at der vil blive bygget en ny forsøgskostald med mulighed for opdeling af køerne i hold á 12, hvorved der kan laves mere intensive forsøg end i den eksisterende kostald på Burrehøjvej.

Der skal bygges en ny intensivstald, som blandt andet skal rumme fire opgraderede klimakamre. Det er også her, de fistulerede køer skal opstaldes. Til dette bliver der udviklet et helt nyt system og inventar, som gør det muligt at opstalde multi-fistulerede køer i løsdrift.

Der bliver bygget en flexstald med både en isoleret og uisoleret sektion, hvor der kan laves forsøg med kvæg i alle aldersgrupper.

Endvidere bliver den nuværende foderlade udbygget og den nuværende kostald samt mandskabsbygning moderniseret.

En malkestald

Man har samtidig besluttet, at der på DKC fremover kun skal være et malkesystem. Det bliver en malkestald med 2 x 12 »side by side« med teknikkælder.

Det betyder så også, at man ikke længere vil kunne finde malkerobotter på forsøgscentret. Robotterne har været vigtige gennem de seneste 20 år, men passer ikke længere til de fremtidige forskningsbehov, oplyser Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

De computerstyrede foderkasser – de såkaldte insenteckasser – forbliver i staldene, da de stadig er kernen i de mange forsøgsregistreringer og vil blive opgraderet efter behov.

Udelukkende holstein

Jerseykøerne og flere andre racer er også fortid på DKC, som i fremtiden vil have 230 holstein-malkekøer plus opdræt plus de fistulerede køer. Dog med mulighed for at indkøbe dyr til særlige forsøg.

Det nye Danmarks Kvægforskningscenter forventes at stå færdigt i 1. halvår af 2020.

Første etape bliver den nye kostald, som står klar ved årsskiftet, hvor alle produktionskøer flyttes til DKC-Burrehøjvej. Undervejs tilstræbes det at afvikle de pågående forsøg, således at perioden uden forsøg bliver så kort som mulig, skriver Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

Moderniseringen af kvægfaciliteterne er primært finansieret via AU’s egenkapital.

teba

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også