bannerPos

Nyt og fremtidssikret forskningscenter

Danmarks Kvægforskningscenter samles i det nye år på én adresse. Det betyder blandt andet både nybyggeri og moderniseringer.

Redaktionen

21-08-2019 10:26
Ved årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på DKC-Burrehøjvej i Foulum. Det sker for at tilpasse og opgradere Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter til de fremtidige forskningsbehov. Det betyder blandt andet nybyggeri og moderniseringer.

Forberedelserne er allerede i gang. Omkring årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på Burrehøjvej i Foulum, hvorved køer og faciliteter fra Blichers Allé flytter med.

Det sker for at tilpasse og modernisere forskningsområdet, blandt andet ved at  kvægfaciliteterne i den nærmeste fremtid vil blive moderniseret og tilpasset, hvad angår antallet af køer, malkesystem og race.

De opgraderede kvægfaciliteter kommer blandt andet til at betyde, at der vil blive bygget en ny forsøgskostald med mulighed for opdeling af køerne i hold á 12, hvorved der kan laves mere intensive forsøg end i den eksisterende kostald på Burrehøjvej.

Der skal bygges en ny intensivstald, som blandt andet skal rumme fire opgraderede klimakamre. Det er også her, de fistulerede køer skal opstaldes. Til dette bliver der udviklet et helt nyt system og inventar, som gør det muligt at opstalde multi-fistulerede køer i løsdrift.

Der bliver bygget en flexstald med både en isoleret og uisoleret sektion, hvor der kan laves forsøg med kvæg i alle aldersgrupper.

Endvidere bliver den nuværende foderlade udbygget og den nuværende kostald samt mandskabsbygning moderniseret.

En malkestald

Man har samtidig besluttet, at der på DKC fremover kun skal være et malkesystem. Det bliver en malkestald med 2 x 12 »side by side« med teknikkælder.

Det betyder så også, at man ikke længere vil kunne finde malkerobotter på forsøgscentret. Robotterne har været vigtige gennem de seneste 20 år, men passer ikke længere til de fremtidige forskningsbehov, oplyser Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

De computerstyrede foderkasser – de såkaldte insenteckasser – forbliver i staldene, da de stadig er kernen i de mange forsøgsregistreringer og vil blive opgraderet efter behov.

Udelukkende holstein

Jerseykøerne og flere andre racer er også fortid på DKC, som i fremtiden vil have 230 holstein-malkekøer plus opdræt plus de fistulerede køer. Dog med mulighed for at indkøbe dyr til særlige forsøg.

Det nye Danmarks Kvægforskningscenter forventes at stå færdigt i 1. halvår af 2020.

Første etape bliver den nye kostald, som står klar ved årsskiftet, hvor alle produktionskøer flyttes til DKC-Burrehøjvej. Undervejs tilstræbes det at afvikle de pågående forsøg, således at perioden uden forsøg bliver så kort som mulig, skriver Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

Moderniseringen af kvægfaciliteterne er primært finansieret via AU’s egenkapital.

teba

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.

Danmarkspremiere på finsk såmaskine med ny type skær

Maskinproducenten Multiva har fornyet både profil og såmaskineprogram. I går var der danmarkspremiere på den nye såmaskine med Multiva’s eget nyudviklede FX såskær. Det skete ved en markdemonstration ved Sabro vest for Aarhus.
Side 1 af 1636 (32715 artikler)Prev1234567163416351636Next