bannerPos

Nyt og fremtidssikret forskningscenter

Danmarks Kvægforskningscenter samles i det nye år på én adresse. Det betyder blandt andet både nybyggeri og moderniseringer.
21-08-2019 10:26
Ved årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på DKC-Burrehøjvej i Foulum. Det sker for at tilpasse og opgradere Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter til de fremtidige forskningsbehov. Det betyder blandt andet nybyggeri og moderniseringer.

Forberedelserne er allerede i gang. Omkring årsskiftet vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på Burrehøjvej i Foulum, hvorved køer og faciliteter fra Blichers Allé flytter med.

Det sker for at tilpasse og modernisere forskningsområdet, blandt andet ved at  kvægfaciliteterne i den nærmeste fremtid vil blive moderniseret og tilpasset, hvad angår antallet af køer, malkesystem og race.

De opgraderede kvægfaciliteter kommer blandt andet til at betyde, at der vil blive bygget en ny forsøgskostald med mulighed for opdeling af køerne i hold á 12, hvorved der kan laves mere intensive forsøg end i den eksisterende kostald på Burrehøjvej.

Der skal bygges en ny intensivstald, som blandt andet skal rumme fire opgraderede klimakamre. Det er også her, de fistulerede køer skal opstaldes. Til dette bliver der udviklet et helt nyt system og inventar, som gør det muligt at opstalde multi-fistulerede køer i løsdrift.

Der bliver bygget en flexstald med både en isoleret og uisoleret sektion, hvor der kan laves forsøg med kvæg i alle aldersgrupper.

Endvidere bliver den nuværende foderlade udbygget og den nuværende kostald samt mandskabsbygning moderniseret.

En malkestald

Man har samtidig besluttet, at der på DKC fremover kun skal være et malkesystem. Det bliver en malkestald med 2 x 12 »side by side« med teknikkælder.

Det betyder så også, at man ikke længere vil kunne finde malkerobotter på forsøgscentret. Robotterne har været vigtige gennem de seneste 20 år, men passer ikke længere til de fremtidige forskningsbehov, oplyser Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

De computerstyrede foderkasser – de såkaldte insenteckasser – forbliver i staldene, da de stadig er kernen i de mange forsøgsregistreringer og vil blive opgraderet efter behov.

Udelukkende holstein

Jerseykøerne og flere andre racer er også fortid på DKC, som i fremtiden vil have 230 holstein-malkekøer plus opdræt plus de fistulerede køer. Dog med mulighed for at indkøbe dyr til særlige forsøg.

Det nye Danmarks Kvægforskningscenter forventes at stå færdigt i 1. halvår af 2020.

Første etape bliver den nye kostald, som står klar ved årsskiftet, hvor alle produktionskøer flyttes til DKC-Burrehøjvej. Undervejs tilstræbes det at afvikle de pågående forsøg, således at perioden uden forsøg bliver så kort som mulig, skriver Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

Moderniseringen af kvægfaciliteterne er primært finansieret via AU’s egenkapital.

teba

Dan Duck venter med millionretssag

Onsdag fik Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skulle han redegøre for det særdeles kritisable forløb, som Fødevarestyrelsen kastede ham ud i med en fejlbehæftet kontrolrapport, der kostede kæmpe dele af julesalget.

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Coop vil fremme grøn omstilling blandt fødevareproducenter

Coop har lanceret et nyt initiativ, Coop Klimafunding. Det skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne.

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Det tegner til at gødningsprisen skal op i 2020

Prisen for kvælstof har fundet sig et nyt lavpunkt og er så småt begyndt at stige igen. Med en oliepris der ligeledes peger op og med kornpriser der også går i vejret, så tyder det på at prisen for gødning skal stige i resten af 2020.

Miljøministeren stopper jagt på fire truede fuglearter

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Landbrugskommissær afkræves svar ovenpå opsigtsvækkende melding

En række danske EU-parlamentarikere og en flok af deres udenlandske kolleger kræver svar fra EU’s landbrugskommissær Janusz Wojciechowski omkring meningen for Twitter-opdatering, hvor dansk svineproduktion bliver problematiseret.

Jerseymælk fra stald til forbruger

Lapp Valley Farm nær byen New Holland i Pennsylvania, USA, sælger is i lange baner fra sine 80 jerseykøer til kunder fra nær og fjern, fordi de selv laver 16 slags meget velsmagende is og giver kunderne en god oplevelse.

Udsigt til en lavere ukrainsk hvedeproduktion i 2020

I Central og Vesteuropa kan vi allerede nu konstatere, at hvedehøsten i 2020 umuligt kan nå op på de produktionstal, der gjorde sig gældende i 2019. Østpå i Ukraine tegner det heller ikke for godt for hvedehøsten i 2020.
Side 1 af 1774 (35468 artikler)Prev1234567177217731774Next