Kvægnoter: Søg byggetilladelse nu

Få ansøgt byggetilladelse nu, inden årsskiftet, så slipper du for de nye regler som træder i kraft, skriver LMO i deres KvægNyt og fortsætter:

I dag er det kommunen, der har ansvaret for den tekniske byggesagsbehandling. Men fremover vil det være en/flere certificerede rådgivere, der således skal forestå kontrol og i et vist omfang dokumentation. Alle projekter skal have tilknyttet certificerede statikere og certificerede brandrådgivere, der skal skrive under på, at udførelsen af byggeriet overholder alle regler.

Derfor opfordrer LMO til at få søgt sin byggetilladelse inden nytår. De spår også, at prisen på en byggetilladelse vil stige med mellem 20.000 og 100.000 kroner på grund af mere papirarbejde.

Reproduktionsdag

Viking står i spidsen, når Stephen LeBlanc kommer og fortæller om praksisnær reproduktion med både fodervinkel og en økonomisk vinkel for øje. Han har de seneste to år forsket i goldperiodens- og nykælverperiodens betydning for koens reproduktion.

Arrangementet bliver holdt to forskellige dage. I Himmerland den 28. november og i Sydjylland den 25. november.

Indlæggene vil blive holdt på engelsk.

Kalvetiltag i vinteren

LVK Dyrlægerne opfordrer til, at man sætter ekstra fokus på kalvene gennem vinteren. De opfordrer til følgende tiltag, når temperaturen er faldet til under 10 grader:

- Sæt mælkemængden op: 1 liter eller øg tørstofprocent (140 gram/L), rigelige mængder vand ved siden af er vigtigt, især hvis tørstof øges.

- Brug af kalvedækkener: Sæt dækkener på alle spædekalve frem til 1-2 uger før eller efter fravænning. Den syge kalv har gavn af dækken uanset alder.

- Strø ekstra i boksen så kalven ligger varmt og tørt, det minimerer kalvens varmetab.

Når det gælder kalvemanagement, er hygiejne essentiel. Især i vinterperioden er det vigtigt ,at dine kalve tilbydes de bedste forudsætninger, for at den undgår at blive syg. LVK opfordrer til, at man sørger for en god kvalitet råmælk, at hygiejnen omkring kalvene er i orden, og at man husker at vaske kalvedækkener i vaskemaskinen, inden de bliver lagt på en ny kalv.

Slagtekalvemøde i Randers

Tirsdag den 19. november kan mælke- og slagtekalveproducenter se, hvordan Seges og en række partnere forsøger at udvikle en bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk og høj spisekvalitet hos en slagtekalveproducent ved Randers.

Et af emnerne bliver, hvordan man udvikler en bæredygtig slagtekalv gennem avl og genteknologi, som udleder mindre metan, forbruger foderet mere effektivt og omsætter det til velsmagende, og klimavenlige, bøffer med stor fedt-marmorering.

Slagtekalveproducenten ved Randers, hvor mødet holdes, er en af fire landmænd, som skal lægge stald til målinger af sine kalves metanudledning og fodereffektivitet. Det er en del af et forsøg, hvor Seges i samarbejde med Danish Crown, Viking, Aarhus Universitet, Allflex og Frontmatec er gået sammen i et fireårigt projekt, som netop sætter fokus på at udvikle en bæredygtig slagtekalv.

- Dette projekt kan være med til at give Danish Crown, slagterierne og de danske landmænd et konkurrencemæssigt forspring, for jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være en markant efterspørgsel efter bæredygtigt kød, siger Finn Klostermann, CEO i Danish Crown Beef, til Seges hjemmeside.

Læs også