bannerPos

Thise siger farvel til soja

Allerede i løbet af 2021 begynder mere end 30 af Thises 75 økologiske mælkeproducenter at erstatte importeret soja med dansk produceret foder.
11-11-2020 10:26

Slut med importeret soja, en halvering af antibiotikaforbruget og 10 procent mere biodiversitet. Det er nogle af målene i Thise Mejeris bæredygtighedsstrategi for 2021 til 2023.

Allerede i løbet af 2021 begynder mere end 30 af mejeriets 75 økologiske mælkeproducenter at erstatte importeret soja med dansk produceret foder i form af for eksempel hestebønner, lupiner og ærter og sandsynligvis senere også forædlet græsprotein, skriver mejeriet i en pressemeddelelse.

Erfaringerne med den nye fodringsstrategi opsamles i løbet af sommeren 2021 og skal fremlægges for samtlige andelshavere i efteråret 2021. Herefter træffes den endelige beslutning om et totalt stop for anvendelse af økologisk soja hos Thises landmænd.

Lige nu indgår der soja i foderplanerne hos de fleste økologiske mælkeproducenter. Og selvom den økologiske soja ikke nødvendigvis kommer fra Brasilien eller Argentina, så er efterspørgslen efter soja fra andre regioner med til at øge efterspørgslen efter den sydamerikanske soja.

- Regnskovene, Jordens lunger, er under pres, og sojaproduktionen bærer en stor del af skylden for fældning af regnskov, som igen har store konsekvenser for klimaet. Importeret soja udgør en tredjedel af dansk landbrugs samlede klimaaftryk, så der er behov for handling. Derfor ønsker Thise og landmændene bag mejeriet en meget hurtig udfasning af soja, senest om tre år, siger Poul Pedersen, Thise Mejeris administrerende direktør.

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next