Ønsker Landbrugsstyrelsen at føre krig mod danske landmænd?

Af Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver og direktør, AgroPro

Af »Landbrugspakkens« lovtekst fremgår det af Kontrolstrategi for fødevare-og landbrugsområdet: 

»En ny kontrolstrategi skal skabe nye rammer for kontrollen på fødevare-og landbrugsområdet, baseret på dialog, ansvar og tillid. Kontrolstrategien skal sikre, at fremtidens kontrol på fødevare-og landbrugsområdet er i stand til at agere hurtigt, effektivt og ensartet, og at kontrollen samtidigt har forståelse for de udfordringer, som virksomheder, fiskere og landbrug står overfor. Ligesom den skal fremme bedre regelefterlevelse gennem fælles forståelse for regler og tilsyn samt give erhvervet de bedste betingelser for at vælge smarte og attraktive løsninger.

Arbejdet med udviklingen af kontrolstrategien vil have Natur-og Landbrugskommissionens anbefalinger som omdrejningspunkt, og skal granske om kontrollen på fødevare-og landbrugsområdet kan gøres smartere, mere omkostningseffektivt og mindske de administrative byrder. Kontrolstrategien skal udformes under hensyntagen til gældende EU-regler på området.«

Ingen tillid

Det er imidlertid ikke sådan, vi oplever kontrollen. For fiskerne er kontrollen aggressiv med kameraer på bådene, der hele tiden overvåger fangster og landinger. Man skulle tro, at kontrollen udføres ud fra devisen: »Tyv tror, hver mand stjæler«.

Som planteavlsrådgivere oplever vi, at landmænd bliver politianmeldt for bagateller. Der er ingen dialog og tillid. Argumenter og forklaringer har ingen vægt. Landbrugsstyrelsens kontrollører arbejder efter devisen, »Vi alene vide«. Dialogmøder afvises, uden årsag. Eneste dialog er gennem retssalene.

Jeg er ikke bange for retssager, men det er da tåbeligt ikke at tale om tingene og løse udfordringerne gennem dialog. Frem for bare at politianmelde folk, der har ageret i god tro. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også