Rådgivere af værste skuffe

Har topcheferne i Danish Crown og Seges mistet jordforbindelsen? Det må man frygte, når de hyrer lektor Hans Henrik Bruun og seniorforsker Rasmus Ejrnæs som rådgivere, mener naturplejeren Ulf Nielsen.

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Har topcheferne i Danish Crown og Seges mistet både jordforbindelse og forstand? Det må man frygte, når de hyrer lektor Hans Henrik Bruun og seniorforsker Rasmus Ejrnæs som rådgivere. De to herrer er bedst kendt som store fortalere for rewilding-projekter, helårsgræsning uden tilskudsfodring samt mindre dyrevelfærd, lovliggjort af særlovgivning, L229 for Naturnationalparker.

Det er de Naturnationalparker, der fortrænger landbrugets naturpleje med landbrugsdyr, jagt og skovbrug. Naturnationalparker er helt igennem et politisk projekt, som man i skjul af gentagne usandheder om biodiversitetskrise i Danmark har fået fremmet på højeste niveau.

De store fortalere for Naturnationalparker, også kaldet rewilding, priser således helårsgræsning uden vinterfodring og lempeligere regler omkring dyreværnslovgivning. I loven, L229, kan fordring undlades, tilsyn udelades ligesom fodertilstand for dyrene ikke kræves som for private dyreholdere. Altså to forskellige lovgivninger for offentligt ejede dyr og privatejede.

Lighed for loven

Det er ellers et princip, der blev meget prioriteret, da jeg gik på politiskole i 1973. Her blev det fastslået med syvtommersøm, at der er lighed for loven i Danmark, hvilket jo så er ændret siden. Den manglende vinterfodring, som i flere år er praktiseret på Molslaboratoriets arealer (forgænger for Naturnationalparkerne), har i praksis vist sig at være rent dyrplageri. Det bedste bevis er, at man i vinteren 2019 til 2020 udtog 25 nødlidende kreaturer og 14 ponyer ud af en bestand på 79 dyr. Denne kendsgerning forsøgte Molslaboratoriet at skjule ved at sælge dyrene til levebrug til en nabo – på papiret, idet man overførte dyrene til hans Chr-nr., og efter få dage solgte han dem videre til løvefoder til REE løvepark.

Kontrast

I den sidste tid er der dyrevenner, der fodrer Molslaboratoriets dyr med hø om natten. Høet fjerner laboratoriets ansatte næste dag om formiddagen.

Det står i skærende kontrast til miljøministerens gentagne forsikringer om, at man ikke vil gå på kompromis med dyrevelfærden i de kommende Naturnationalparker.

Hvordan kan topfolkene i Landbrug og Fødevarer og Danish Crown på denne baggrund forsvare at bruge de omtalte Naturnationalpark-fortalere som rådgivere?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også