bannerPos

Træk klimaguleroden

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
16-07-2019 07:13

METTE GJERSKOV OG Dan Jørgensen er tilbage. Og det kan måske få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en landmand eller to. Gjerskov kender mange fra hendes kuldsejlede randzonelov. En lov hun forsvarede bittert, men som faldt med et brag. Det var Dan Jørgensen, der som Gjerskovs afløser måtte erkende, at randzoneloven ikke kunne håndhæves i praksis og over for en dansk dommer. Derfor blev S-politikernes tabte retssag aldrig appelleret men i stedet blev randzoneloven skrottet.

NEDERLAGENE FOR DE to S-politikere var eklatante. Og husker man ikke Dan Jørgensen for andet, må vi minde om, at han trods alt fik kåret stegt flæsk med persillesovs som nationalret fra bagsædet af sin ministerbil. Det, og rækken af selfies fra minister-iPhonen, husker vi ham mest for. Men nu skal der andre boller i persillesovsen. Og med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen skal verdens måske skrappeste klimakrav rulles ud. Landbruget står for skud, har ministeren allerede tilkendegivet. Og regningen, som ingen kender, havner med statsgaranti på landbrugsbedrifter landet over.

OVENI KOMMER SÅ, at Mette Gjerskov er blevet sit partis miljøordfører. »Nu er vi tilbage i den normale gode gænge, hvor det også handler om flid og kompetencer,« siger Mette Gjerskov til Politiken. Måske en landmand eller to glæder sig over, at de ikke holder dén avis. Omvendt må man respektere, at nye regering er sammensat, som den er, efter ønske fra den danske befolkning.

MEN DET BETYDER naturligvis ikke, at Dan og Mette med de historisk høje ambitioner på miljø og klima ikke skal have et modspil. Mere end nogensinde gælder det således for landbrugets organisationer om at udfordre de to, før det hele stikker af i en retning, hvor ingen kan betale regningen, som kommer.

VI ER MED på, at danskerne har bedt om, at der sættes ekstra fokus på klimaindsatsen, som det hedder. Men den indsats, vi skal yde som virksomheder og danskere her til lands, skal naturligvis være en indsats, der batter. Vi skal sammen løfte en opgave, samtidig med at vi udvikler teknologier og arbejdsmetoder, som også kan eksporteres. Vi skal gribe til klima-guleroden og ikke til klima-pisken med afgifter og strafaktioner.

OM DAN JØRGENSENS stegt flæsk ryger på klimaskafottet må tiden vise. Flæsk går næppe af mode i politik foreløbig, men på tallerkenen er flæskeretten mere udfordret en nogensinde. Hysteriet skal simpelthen tøjles, og i stedet skal de klimatiske udfordringer, som er globale og ikke danske, tackles intelligent og på en måde, så vi som land tjener penge og trækker verden i en grøn retning, frem for at vi danskere straffes og påføres negative krav, der afvikler. 

VI HAR DESVÆRRE ikke Mette Gjerskov og Dan Jørgensen mistænkt for at have klima-gulerødder til at vokse i deres baghaver. Men så må vi hjælpe dem med at så og dyrke dem. Vi kender Mette Gjerskovs flid og kompetencer fra hendes ministertid. De handlede i alt for høj grad om at få generet tusindvis af lodsejere, indtil en myndig dommer fik stoppet Gjerskovs flid og ikkeeksisterende »randzone-kompetencer«. Mette og Dan ligner en mundfuld, der igen skal udfordres kvalificeret af et samlet landbrug.    

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next