Transport af biomasse og flis med walking floor-trailere

Hos Vesthimmerlands Maskinskovning har man investeret i to walking floor-trailere til at køre med flis og biomasse.

Ved kørsel over længere afstande har walking floor-trailerne ifølge Peter Berntsen deres fordel, idet de kan have større læs med ad gangen, så enhedsprisen bliver billigere. - Det, vi tænker, at vi vil bruge walking floor-trailerne til, er flis, rodflis og den slags. Derudover er det sådan noget som møg, ensilage og græs, fortæller Peter Berntsen.

Den erfarne skoventreprenør-virksomhed Vesthimmerlands Maskinskovning, der holder til i Aars, har slået sig på transport af biomasse og flis.

- Vi havde brug for at kunne køre med flis for vores egen skyld, forklarer Peter Berntsen, direktør, Vesthimmerlands Maskinskovning ApS og fortsætter:

- Og så blev vi kontaktet, om vi var interesseret i at køre noget biomasse med walking floor-trailere.

Virksomheden, der altså udover at udføre maskinelt arbejde vedrørende skov, natur og grønne områder som naturpleje, stubfræsning, grenkrusning, rodfræsning og anden skovservice, herunder træfældning, tilbyder således også vognmandskørsel.

- Vi kører biomasse til biogasanlægget fast hver dag nu med den ene, mens den anden kører flis, fortæller Peter Berntsen.

Biomassen leveres til biogasanlægget i Vesthimmerland, og denne kørsel har betydet, at Vesthimmerlands Maskinskovning har ansat en mand til stort set kun at køre biogas.

- Det er sjældent, at vi kan hive ham ud til noget, siger Peter Berntsen, som har 16 ansatte i alt.

Større volumen

Til at køre med flis og biomasse har Vesthimmerlands Maskinskovning to walking floor-trailere.

- Sidst på året har vi tre, for vi har lige bestilt en mere for at kunne følge med, indskyder Peter Berntsen og forklarer, at det er biomassen, som trækker det.

Med en walking floor-trailer kan Vesthimmerlands Maskinskovning ifølge Peter Berntsen have 10 kubikmeter mere med end på en containerbil på hvert læs. Det skyldes walking floor-trailerens opbygning, som vejer mindre end containerbilen.

- Det er en volume-trailer – det er den, der kan tage mest læs. Det vil sige, at den kan tage så meget volumen med som muligt uden at køre med overlæs, uddyber Peter Berntsen og tilføjer, at det er en god måde at køre med eksempelvis ensilage, møg og flis, som ikke vejer så meget.

En walking floor-trailer er også kendt som trailer med moving floor eller gående gulv.

Med det hydrauliske gulvsystem kan godset aflastes, uden at vognen skal tippes, og dermed effektiviseres processen betydeligt.

Kørsel over lange afstande

- Det, vi tænker, at vi vil bruge walking floor-trailerne til, er flis, rodflis og den slags. Derudover er det sådan noget som møg, ensilage og græs, fortæller Peter Berntsen og fortsætter:

- Vi kører også græs fra forsvarsarealerne, som vi selv slår af, til biogasanlægget.

Forsvarsarealerne dækker over naturarealer og øvelsesterræner i Finderup og Skive – tidligere var det også fra øvelsesterrænet i Aalborg, men det satte fund af PFAS en stopper for.

- Det giver en lang kørsel, men her har walking floor-trailerne deres fordel, at vi kan have noget mere med ad gangen, så enhedsprisen bliver billigere, siger Peter Berntsen.

Vesthimmerlands Maskinskovning

Vesthimmerlands Maskinskovning arbejder primært som skoventreprenør for private skovejere, kommuner og Naturstyrelsen.

Opgaverne er mangeartede og tæller alt fra anlægsarbejde og naturpleje, herunder brakpudsning til rydning/tynding af skov og læhegn samt grenknusning, rod- og stubfræsning foruden flishugning.

Vesthimmerlands Maskinskovning arbejder i hele landet, men hovedparten af kunderne er i Viborg, Aalborg, Himmerland og Vendsyssel.

Indenfor entreprenørbranchen tilbyder Vesthimmerlands Maskinskovning blokvognstransport/maskintrailer og som noget nyt transport med walking floor-trailer, hvor der køres med biomasse, flis, græs, ensilage og dybstrøelse.

Læs også