Medier: Ministerium ville ikke have minkavlens fremtidsmuligheder undersøgt

Fødevarestyrelsens rådgivende organ, DK-VET, var på vej med en undersøgelse af, om det kunne lade sig gøre at genoptage minkavl i Danmark. Men ekspertgruppen fik aldrig mulighed for at undersøge det nærmere, lyder det nu.

Ifølge fødevareminister Rasmus Prehn ønsker regeringen ikke at løbe nogen risiko i forhold til danskeres liv og helbred, som han udtrykker det. Foto: Erik Hansen

Hvor stor er risikoen for øget smittespredning i samfundet af Covid-19, og ville en genoptagelse af minkavl i Danmark kunne påvirke det i negativ grad?

Det spørgsmål delte politikerne på Christiansborg tirsdag, da Statens Serum Institut fremlagde en mundtlig risikovurdering, der grundlæggende lagde sig op ad den tidligere risikovurdering fra sommeren.

Flere politikere fra blå blok har kritiseret, at SSI ikke havde lavet en reel vurdering af, hvad genoptagelse af minkavl ville betyde. Men faktisk var en ekspertgruppe på vej til at lave forsøg med minkavl i Danmark. Men det blev ved planerne.

- Vi har stort set beskrevet et forsøg, hvor man ville indkøbe dyr og prøve at vaccinere dem med humane vacciner og vacciner, der er ved at blive udviklet. Vi ville prøve at give dem vacciner og se, hvordan de responderede på dem, og hvordan de danner antistoffer, og hvor lang tid de antistoffer varer, siger Birgit Nørrum fra ekspertgruppen til TV2.

Hun tilføjer, at myndighederne efter hendes opfattelse var i gang med at skaffe de fornødne midler til at kunne gennemføre forskningsprojektet på området, men at det blev sat i bero.

I et internt høringssvar fra den 10. juni, som Berlingske har fået aktindsigt i hos Københavns Universitet, påpeger forskerne, at Statens Serum Institut havde set bort fra en række forhold, der ifølge forskerne ville give et mere nuanceret billede af minkproduktion.

- Væsentlige antagelser, som er nødvendige for en risikovurdering, er imidlertid ikke antaget, for eksempel: Hvilken andel af befolkningen, der forventes at være vaccineret ved årets udgang, hvilket niveau af humant smittetryk, der forventes, ligesom de ændrede testmuligheder, der er væsentligt siden ultimo 2020, hed det i høringssvaret, hvor forskerne også savnede en vurdering af minkstørrelsen i fremtiden i forhold til før den 4. november 2020.

Statens Serum Institut har i en mail til Effektivt Landbrug tidligere medgivet, at man savner erfaring med, om immunitet, for eksempel fra vacciner, vil være effektiv ved eksponering fra en smittet minkbesætning. Men i SSI's risikovurdering til Sundhedsministeriet fremgår det specifikt, at ministeriet ikke har bedt om forslag til en fremgangsmetode til minkavl i fremtiden.

Prehn afviser minkopstart

Fødevareminister Rasmus Prehn siger dog til TV2, at der uanset kritikken fortsat er en helbredsrisiko for danskeres liv og helbred, som han udtrykker det.

- Den chance over for danskernes liv og helbred er vi simpelthen ikke villige til at tage. For os i regeringen er sundhed og sikkerhed for danskerne det allervigtigste. Og vi synes i al beskedenhed, at med en 19 milliarder kroner dyr erstatning kan vi godt se minkavlerne i øjnene og sige, at der er en fair ordning for jer, siger Rasmus Prehn til TV2.

Han tilføjer, at det er for tidligt at lave nogen plan for, hvordan man ville kunne genoptage minkavl i Danmark.

Samtidig slår ministeren fast, at minkavlere, der lukker deres produktion, og som står til erstatning for deres mink efter handel og vandel-princippet, ikke vil få mere end 250 kroner pr. skind, selv om gennemsnitspriserne på auktioner hos Kopenhagen Fur endte på et niveau højere end det.

- Der er efter bekendtgørelsen ikke mulighed for at dække en difference, der måtte forekomme mellem det politisk fastsatte maksimum-erstatningsbeløb på 250 kroner pr. skind og en eventuel højere realiseret skindpris ved Kopenhagen Furs skindauktioner i 2021, skriver Rasmus Prehn i et svar til den konservative Per Larsen.

 

Læs også