Kabale om genopretning af sø er endelig gået op

Efter tre års forhandlinger er det lykkedes Landbrugsstyrelsen at indgå aftale med 63 lodsejere om et naturgenopretningsprojekt, der skal genskabe Søborg Sø i Nordsjælland.

Det er området på billedet her, hvor der skal laves naturgenopretning. Det kommer til at koste 93 millioner kroner. Foto: Naturstyrelsen Naturopretningen kommer til at fylde 600 hektar, hvoraf den største del bliver en lavvandet sø. Her ses plantegningen for projektet. Foto: Naturstyrelsen

Det var en kabale med lodsejere af de helt store, der for nylig gik op, da Landbrugsstyrelsen efter tre års forhandlinger nåede til enighed med 63 lodsejere om et naturgenopretningsprojekt ved Søborg Sø, der skal genoprettes.

- Det er altid noget af en kabale at få de sidste aftaler i hus. I slutningen af projektet har vi forhandlet med de lodsejere, der gerne vil beholde deres jord, men som selvfølgelig skal have en kompensation for, at de ikke kan bruge deres arealer, som de er vant til. Det hele foregår frivilligt, og efter tre års forhandlinger kan vi endelig sige, at de sidste brikker er faldet på plads, siger Lars Grumstrup, chefkonsulent i Landbrugsstyrelsen.

Fokus på frivillighed

Med en kendelse læst op af en dommer i Søborg Forsamlingshus trådte statens aftaler med lodsejerne endeligt i kraft. Landbrugsstyrelsens opgave har været at finde en god løsning for lodsejere, der enten ville sælge deres jord eller have en kompensation for, at deres mark eller eng kommer til at stå under vand.

Genopretningen af søen blev skudt i gang, da projektet blev en del af regeringsgrundlaget i november 2016. Allerede i regeringsgrundlaget blev der lagt vægt på, at genopretningen skulle ske på frivillig basis, og Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere har lagt puslespillet, hvor landbrugsjord fra 63 lodsejere har skiftet hænder så gnidningsfrit som muligt. 

- Arbejdet går ud på at finde ud af, hvad en lodsejer kunne tænke sig for at lade sin jord indgå i projektet. Den slag jordfordeling er altid på frivillig basis, så det kræver, at vi er godt forberedte og klar til at lytte til lodsejernes ønsker, siger Lars Grumstrup.

Ifølge Lars Grumstrup er velviljen blandt lodsejerne vokset i takt med, at forhandlingerne er skredet frem. Landbrugsstyrelsen har haft et team på tre ansatte på opgaven i de afsluttende forhandlinger, der er foregået siden begyndelsen af året.

 

93 millioner for 600 hektar

Søborg Sø skal genoprettes for at skabe bedre betingelser for fugle- og dyreliv og for planter. Samtidig får besøgende i området mulighed for store naturoplevelser. Søborg Sø blev tørlagt ved etableringen af et omfattende kanalsystem for 230 år siden. Det er Naturstyrelsen, der står i spidsen for projektet.

- Det er en god dag for naturen og fuglelivet i Nordsjælland og et kæmpe skridt videre i realiseringen af et af vores vigtige naturgenopretningsprojekter. Alle gode kræfter har været sat ind for at få jordfordelingen til at gå op ad frivillighedens vej, og det er især lykkedes i kraft af et godt og tæt samarbejde mellem de lokale lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Gribskov Kommune og os i Naturstyrelsen, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Projektet kommer til at koste 93 millioner kroner og omfatter et areal på 600 hektar, hvoraf den største del af arealet bliver en lavvandet sø, mens resten bliver til ferske enge. Det er forventningen, at Søborg Sø kan være fyldes med vand fra 2023.

Læs også