Jæger-kritik bliver afvist

- Vi følger regionale anvisninger, siger formanden for Vildtforvaltningsrådet.

Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet de seneste fem år, anvender ikke ordet skudt forbi om kritikken fra Poul Olesen, men siger dog, at det ikke er helt korrekt, at rådet ikke gør noget.

- Vi har et demokratisk system, hvor vildtforvaltningen delvist baserer sig på indstillinger fra de 14 regionale hjortevildtgrupper, og gruppen i Vestsjælland har indstillet en særfredning.

- Så når en regional gruppe indstiller et ønske til den nationale vildtforvaltning, også om noget, de gerne vil have ændret, så vælger vi meget ofte i den nationale hjortevildtgruppe og senere i Vildtforvaltningsrådet, at følge den indstilling. 

Forkert afskydning

Jan Eriksen peger videre på, at man generelt skal være meget mere opmærksom på biologien, når man skyder kronvildt, og han går samtidig i rette med tankerne fra Poul Olesen.

- Når vi beskæftiger os med kronvildt og dåvildt i Danmark, er det fordi, vi har en forkert afskydning, siger Jan Eriksen og oplyser, at der bliver skudt alt for mange hanner, mens man ikke skyder de, der forårsager store skader, nemlig de mange kalve og hinder.

- Man skal bemærke, at hver gang, man ikke får skudt en hind, fastholder man en del af »produktionsapparatet«, for når vi har hundyrene, kan de beslås af en hvilken som helst han, og så sætter de en ny kalv, påpeger Jan Eriksen og tilføjer: 

- Vi har tilsyneladende en holdning om, at det er sjovere at skyde dem med horn på, end de andre. Derfor er der en voldsom vækst af hinder og kalve hvert eneste år.

Arealkrav som løsning

Som en mulig løsning på problemet vil den nationale hjortevildtgruppe og et flertal i Vildtforvaltningsrådet indstille et arealkrav til afskydning af store hjorte til miljøministeren.

Indstillingen lyder på, at man kan afskyde en hjort på ejendomme op til fem hektar og den næste, når man har 100 hektar.

- Det er et forsøg på at beskytte de store handyr og lægge op til, at jægerne får lidt mere fat i kalve og hinder i nævnte rækkefølge, lyder det fra Jan Eriksen.

Flere reguleringstilladelser

Formanden for den regionale hjortevildtgruppe, Henrik Wad Jørgensen, Svebølle, siger om kritikken fra Poul Olesen:

- Vi har ingen særregler i Vestsjælland, og selv om Poul Olesen gerne vil have ændret på jagttiden i vores område, er vi ikke åbne for dette.

Dog imødekommer Henrik Wad Jørgensen gårdejeren og jægeren fra Årby.

- Hvis kronvildt udgør så stort et problem for Poul Olesen, og det ødelægger hans afgrøder, kan han søge om en dispensation, en reguleringstilladelse, hos Naturstyrelsen. Det er der en del grøntsagsavlere på Lammefjorden, der gør, og de får den. Det tror jeg også, at Poul Olesen vil få.

 

Bestand af kronvildt
- Ifølge tal fra Danmarks Jægerforbund anslås det, at der i foråret 2019, inden der blev født kalve, var cirka 28.300 stykker kronvildt i hele landet.
- I Syd- og Vestsjælland anslået 5.000 stykker, i Kalundborg og omegn anslået 400 stykker og i Saltbæk Vig-området anslået 700 stykker.

 

Læs også