Wrang Agro har nu digital overvågning af fodersiloerne

Svineproducent Jacob Wrang Rasmussen ser mange muligheder i digital dataindsamling i svineproduktionen, og nu er turen kommet til overvågningen af fodersiloerne på de fem ejendomme.

- Jeg håber, at vi med de nye følere lettere kan få bestilt foder rettidigt og holde øje med hygiejnen i siloerne.

Jacob Wrang Rasmussen, der ved Tommerup sydvest for Odense driver en produktion på i alt 2.300 søer fordelt på to ejendomme, samt en årlig produktion af 80.000 smågrise fordelt på tre ejendomme med klimastalde, får i disse dage monteret Danish Agros nye digitale onlineløsning til monitorering af foder- og råvaresiloer »SiloInsite«.

Hos Wrang Agro har de i godt et år prøvet løsningen af på blot den ene af de fem ejendomme, og Jacob Wrang Rasmussen, der fra begyndelsen har betragtet løsningen som et ekstra læringsværktøj til fremtiden, har efterfølgende ikke været i tvivl om, at han ønsker følerne monteret på samtlige af produktionens 19 siloer.

- Jeg har tidligere arbejdet i at få vægt på siloerne, men her kompenserer følerne for den investering. Samtidig giver det mulighed for at få en helt ny viden om forbruget, lyder det fra svineproducenten, der i princippet nu har mulighed for at have overblikket over samtlige siloer på de fem ejendomme og dermed sidde ved en og samme computer og bestille foder.

 

Dokumentation og overblik

Ved hjælp af en sensor monteret øverst på siloen dannes et 3D-billede af siloens indhold. Da sensoren er kalibreret med siloens mål og udformning kan den beregne indholdets rumfang og vægt med en præcision på omkring 95 procent.

Ifølge svineproducenten er det lidt af en sidegevinst, at der er tale om sensorer med kamera, idet det giver mulighed for hele tiden at se, hvordan der ser ud i siloerne.

- På den måde har vi jo dokumentation for, at siloen er tom og ren, påpeger Jacob Wrang Rasmussen, der til spørgsmålet om, hvorvidt billedet er tydeligt i forhold til det støv, der naturligvis må være, forklarer han nærmere, at en vinduesvisker monteret på kameraet fjerner støvet, hvilket virker helt upåklageligt.

- Det er tydeligt at se på skærmen, hvor meget foder der er i siloen, om siloen er ren eller beskidt, om der er dannet bro i siloen og endda om der er afblanding. Så det er et rimelig klart billede, forklarer svineproducenten, der har planer om, at sætte en skærm op på kontoret eller i frokoststuen, hvor det aktuelle billede af siloerne kan følges og løsningen dermed er synlig og bliver brugt.

Slut med at banke på siloen

Hidtil er der bestilt foder ud fra erfaring, historik og ved at banke på siloen, og ifølge svineproducent Jacob Wrang Rasmussen giver den metode særligt udfordringer i ferieperioder, hvor den faste medarbejder på det enkelte site ikke er til stede.

- Nu bliver det lettere at planlægge levering og sikre rene siloer, lyder det fra svineproducenten, der påpeger at det jo netop er ved de dumme foderrelaterede dødsfald, hvor spørgsmålet om, hvorvidt fodersiloen er ren, dukker op. Nu er der dokumentation.

Den digitale løsning har endvidere et alarmsystem der giver besked, når siloen er ved at være tom, og dermed også er med til at sikre, at man ikke risikere tomkørsel.

- Tomkørsel koster. Især hos grise i vækst. Der er det svært at hente igen, understreger Jacob Wrang Rasmussen, der fortæller at akutlevering er en mulighed, men at det jo også koster et ekstra gebyr.

En fleksibel løsning

Der er tale om en abonnementsløsning, hvor bruger betaler et fast årligt beløb. 

Jacob Wrang Rasmussen lægger netop vægt på, at det er en fleksibel abonnementsløsning, hvor der ikke er krav om, at foderet i siloen skal være leveret af Danish Agro, og hvor abonnementet kan opsiges eller følerne flyttes. For eksempel hvis man har produktion i lejede stalde.

- Måske vil det på sigt også være en løsning der giver foderstoffirmaet mulighed for at planlægge og samle leverancerne til flere ejendomme i et område, og på den måde optimere yderligere i logistik, blandekapacitet og brændstofforbrug, påpeger Jacob Wrang Rasmussen, der dermed også bringer bæredygtighedstankerne i spil.

Den digitale løsning, der både kan tilgås via PC og en telefon, letter dermed overvågningsdelen hele vejen rundt og byder måske på sigt på yderligere muligheder i samspil med foderstoffirmaet.

- Vi har mere og mere data i produktionen, og vi skal være skarpe på at anvende dem. Det giver en hel masse muligheder for at følge produktiviteten. Vi prøver i hvert fald at følge med teknologien og udnytte det alt det vi kan, slutter Jacob Wrang Rasmussen.

Læs også