Landboformand utilfreds med plan for vandforsyning

Norddjurs Kommune fastholder, at områdets landmænd ikke må bruge egen boring til at vande deres husdyr, hvis deres bolig tilsluttes almen vandforsyning. - Dybt kritisabelt og ikke særlig erhvervsvenligt, lyder det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, har skrevet et åbent brev til borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, samt miljø- og teknikudvalget.

Han er dybt forundret over indholdet i forslaget til Vandforsyningsplan 2021-2027, hvor kommunen fastholder, at områdets landmænd ikke må anvende egen boring til vanding af dyrehold, hvis boligen tilsluttes den almene vandforsyning.

- Det strider mod al sund fornuft ikke at bruge de boringer, som allerede fungerer, men i stedet tvinge landmanden til at blive koblet på et dyrt fællesanlæg, hvor også høj vandtemperatur i sommerhalvåret og manglende tryk på vandet kan medføre ekstra gener og omkostninger, lyder det fra Hans Gæmelke.

En klar forventning

Djursland Landboforening har siden 2017 løbende været til dialogmøder med Norddjurs Kommune om revidering af vandforsyningsplanen.

- Jeg havde en klar forventning om, at vi var nået så langt i vores samtaler, at Norddjurs Kommune havde forstået vigtigheden af, at vores landmænd fortsat skal have mulighed for at vande deres dyrehold fra egen boring. Med denne plan havde kommunen mulighed for ved handling at vise, at de rent faktisk mener det, når de siger, at de er en erhvervsvenlig kommune, understreger Hans Gæmelke.

Kan koste dyrt

Fødevareområdet er ifølge Norddjurs Kommunes Erhvervsstrategi 2020-2021 samlet set det største erhverv i kommunen, og er af Norddjurs Kommune udpeget til at være et ud af fire erhvervsmæssige styrkeområder, hvor fremtidens erhvervsmuligheder ligger.

Derfor undrer kommunens forslag til en vandforsyningsplan i høring formanden.

- Denne vandforsyningsplan kan komme til at koste vores landmænd rigtig mange penge. Det understøtter ikke udvikling af et erhverv, men derimod afvikling, hvilket på ingen måde understøtter Fødevareområdet som et erhvervsmæssigt styrkeområde – tværtimod, mener Hans Gæmelke.

Forslaget til en ny vandforsyningsplan er i øjeblikket i høring.

 

Læs også

Landmandspar med 490 køer i generationsskifte: Følelserne er det vigtigste
LandboNord: Skattesager bør genovervejes
Dine data fra malkestalden er en værdifuld handelsvare
Nu kan der klages over gamle ejendomsvurderinger
Økonomisk succes er lig med konsolideringsevne
Forpagters konkurs kan koste dyrt