Stort fremmøde i frøgræsmarkerne

Frøavlerforeningen for Fyn og Langeland har holdt sin sidste markvandring i frøgræsmarkerne for denne gang. Den bød på både høj faglighed og høj deltagelse, til stor tilfredshed for arrangørerne.

Den sidste af tre markvandringer i Frøavlerforeningen for Fyn og Langeland blev i sidste uge afholdt med start ved Holstenshuus Gods nordøst for Faaborg og videre mod Horne og Dyreborg.

Trods dagens massive regnfald brød solen igennem sidst på eftermiddagen, og aftenen viste sig fra den smukkeste side med sol, blå himmel og lette hvide skyer.

Det – og selvfølgelig det faglige aspekt – fik da også mere end 40 personer til at deltage, og til stor glæde for sekretær for foreningen og planteavlskonsulent, Lennart Banke, Velas stødte også den tidligere landskonsulent fra Seges, Barthold Feidenhansl til gruppen.

- Der var en fornøjelse og spændende at kunne trække på hans faglighed, siger Lennart Banke tilfreds.

Fin rødsvingel

Deltagerne fik gennem aftenen en god snak om især skadedyr, hvor blandt andet rødsvingelmarken bag præg af aksløberlarvens tilstedeværelse i efteråret.

- Som udgangspunkt stod rødsvinglen godt, der hvor der var planter. Der var tydelige bare pletter, hvor aksløberlarven i efteråret havde spist planterne, påpeger Lennart Banke.

Ellers var de vigtigste nedslagspunkter, at der skal styr på kommende rustsprøjtninger i rajgræs, og at det skal vurderes, hvorvidt der skal sprøjtes med Betanal i spinat.

Mange dårlige spinatmarker

- Spinaten stod rigtigt godt på de marker, hvor vi var rundt. Men generelt har vi set mange dårlige spinatmarker i år – også mange der er blevet dødsdømt på grund af smælderlarver.

- Flere spinatmarker er også hæmmet i vækst på grund af jordmidler mod ukrudt. Det er derfor også vigtigt, at man overvejer den ekstra sprøjtning nøje, da vi ved, at vi sætter spinaten en uge, hver gang vi behandler.

Lennart Banke påpeger, at en radrensning kan være et godt alternativ, hvis der er synligt ukrudt.

Få styr på væselhale

Slutligt understreger han, at der konstant skal fokus på væselhale og andet græsukrudt i frøgræsset.

- Væselhale er et stort problem i frøavlen. Specielt i rødsvingel er væselhale et meget alvorligt problem, men væselhale optræder mange steder som tabsvoldende ukrudt i hele sædskiftet, siger Lennart Banke.

- Så vi skal ud i marken og finde dem og så skal de hugges af og samles sammen, så de ikke kan smide frø, lyder anbefalingen fra planteavlskonsulenten, der takker for det gode fremmøde til alle markvandringer, og håber at se lige så mange næste år.

- Det giver blod på tanden til næste år, siger han.

Læs også