Koncerner går sammen om at producere flere pollen og nektar

To store virksomheder i fødevarebranchen, Syngenta og DLF, har indgået aftale om at lave en pollen- og nektar-blomsterblanding, der tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter og giver føde til vildtet.

Syngenta har sammen med DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening udviklet en blomsterblanding, der skal producere pollen og nektar til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter.

Målet er blandt andet at fremme biodiversiteten ved en bedre bestøvning af afgrøderne og en naturlig bekæmpelse af skadedyr, som resulterer i højere kvaliteter og bedre udbytter af afgrøderne samt sikrer et mere bæredygtigt landbrug i bedre miljømæssig balance.

Ifølge Syngenta er mere end 80 procent af alle afgrøder i Europa direkte afhængig af insekter og deres bestøvning.

- Landbruget er en stor sektor, hvor det er ekstra vigtigt at opretholde og beskytte biodiversiteten. Danmark er placeret som et af de tre lavest rangerende EU-lande, når det kommer til biodiversitet, skriver Syngenta i en pressemeddelelse.

- Årsagerne til dette kan blandt andet findes ved, at 60 procent af Danmarks areal dyrkes. Derfor er Syngenta glade for at kunne bidrage med konkrete initiativer for at fremme biodiversiteten i det danske landbrug, tilføjer koncernen.

Flere fordele

- Ved at så pollen- og nektarblandingen på dele af landbrugets marker, der har mindre dyrkningsmæssig interesse, er det muligt at fremme den generelle biodiversitet i området, siger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability Nordic, Syngenta, og tilføjer:

- Blomsterblandingen kan samtidig fungere som en bufferzone mod jorderosion og afstrømning. På den måde er vi med til at skabe løsninger for, hvordan landbruget og biodiversitet kan fungere sammen.

- Derudover er det vigtigt for os, at vi med dette projekt kan være med til at støtte udviklingsarbejdet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund med at fremme biodiversiteten i Danmark.

Bred anvendelse

Også DLF er glade for samarbejdet, der fremmer biodiversiteten:

- Vi oplever en øget interesse for blomsterblandinger, og det er positivt, at vi i samarbejde med Syngenta kan skubbe tingene i den rigtige retning. Vores pollen- og nektarblanding har en høj værdi for insekterne, hvilket senest er bekræftet i en undersøgelse omkring blomsterblandingers værdi for honning- og humlebier fra Aarhus Universitet, fortæller Allan Gottfredsen, salgskonsulent i DLF.

- Pollen- og nektarblandingen egner sig godt til forskellige jordtyper og etablerer sig fint i god landbrugsjord i modsætning til nogle af de flerårige blandinger, der også har høj værdi for insekterne, men som trives bedre i mere næringsfattige jorder, siger Allan Gottfredsen.

mip

Læs også

Planter løb med støtten i fire ud af ti grønne udviklingsprojekter
Skifter til nye Horsch-maskiner
Succes med ærter som dæksæd
Fynsk Greentech-virksomhed: - Vi står bag fremtidens gødningssystem
Risiko for undergødskning
Optimér vækstreguleringen med disse enkle huskeregler