Kursændring skal forhindre resistent græsukrudt

Pløjning og vårsæd i sædskiftet er bedst til at forebygge problemer med græsukrudt i vintersæd, påpegede planteavlsrådgiver Brian Nielsen på planteavlskonference.

Plantefagligt Forum holdt for nylig den årlige planteavlskonference, og selv om det foregik virtuelt var der flere faglige indlæg – blandt andet omhandlede græsukrudt og dyrkningsteknikker.

Planteavlsrådgiver Brian Nielsen fra Agriadvice kom her med en forudsigelse af, hvor vi ender med græsukrudt, hvis vi fortsætter med tidlig såning af vintersæd, pløjefri dyrkning, samme sædskifter og samme kemi til at sprøjte for græsukrudt.

- Der vil så udvikles resistent græsukrudt især inden for italiensk rajgræs og agerrævehale, der begge er ved at være et stort problem.

Der er for nylig anslået udbyttetab på op til 40 procent ved stigende problem med væselhale som græsukrudt. Men endnu kan dette forbygges med målrettet dyrkningsteknik.

- Begynder vi udelukkende at så vintersæd tidligt i de marker, hvor der i forvejen ikke er meget græsukrudt, begynder vi at ændre sædskiftet til mere vårsæd og i det hele taget bruge mere IPM, som står for Integreret Plantebeskyttelse, så forventer man at kunne holde resistensudviklingen i ave, påpegede Brian Nielsen.

IPM-skema

Som bekendt er der netop kommet krav om at udfylde et ekstra sprøjtejournal-skema om anvendelse af IPM.

- Grundlæggende går IPM ud på at udnytte alle de dyrkningsteknikker, vi har, så vi opnår mest mulig uafhængighed af kemi.

Her viser det blandt andet, at især pløjning og brug af vårafgrøder kan nå op på 90 procent bekæmpelse af italiensk rajgræs, inden der bliver sprøjtet med et græsukrudtsmiddel.

- Ét enkelt år med vårsæd er sjældent nok. Der skal helst tre år med vårsæd for at komme til bunds i græsukrudt som italiensk rajgræs og væselhale, understregede Brian Nielsen ud fra en række sjællandske forsøg.

Pløjning

Målrettet pløjning mod væselhale-græsukrudt viser sig meget effektivt i flerårige forsøg.

- Vi ser også en næsten tilsvarende god effekt af conservation agriculture, hvor jorden lades næsten uberørt. Derimod betyder ren prøjefri dyrkning, at der bliver alt for meget væselhale efter et par år, lød det fra Brian Nielsen, der tilføjede:

- Ligesom en pløjning med efterfølgende tre til fire år pløjefrit også gav opformering af væselhale. Der skal man måske pløje for eksempel hvert andet år og derved holde væselhale nede.

Brian Nielsen konkluderede, at man skal sætte tidligt ind mod græsukrudt, så snart det konstateres. Og så er det ellers konstant opfølgning derefter.

Plantefagligt Forum

Planteavlskonference er et samarbejde mellem private sjællandske planterådgivere, hvoraf flere tidligere var samlet under navnet AgroPro Sjælland.

Fra årsskiftet 2018/2019 blev samarbejdet splittet, så planterådgiver Hans Jørgen Bak startede et nyt selskab ved navn AgriAdvice, mens planterådgiver Vagn Lundsteen startede sit eget selskab, AgroPro Danmark. Planterådgiver Søren Schnipper gik sammen med det jyske BJ-Agro.

Sammen med flere andre private planterådgivere på Sjælland har man herefter etableret Plantefagligt Forum, der afholder fælles planteavlskonference, markmøder med videre.

Læs også

Vækstregulering optimerer udbyttet i frøgræs
Få styr på sprøjtninger, læggemateriale og bladanalyser
DLG omlægger fuldstændig sine høstbetingelser
Crispr/cas9-optimisme inden EU-rapport
Pesticidrester: Danmark overskrider ikke grænsen
IT-koks igen: Problemer med tast-selv