Rekordmange roemarker er omsået i år

Hvorfor er det gået så galt, når det netop har været så nemt at så? - Det skal nu klarlægges ved at spørge alle sukkerroedyrkere, oplyser Agricenter.

Foråret 2022 har indtil nu vist sig at være ganske usædvanligt.

Desværre på en måde som har vist sig uheldig for roedyrkning.

Det fortæller chefkonsulent Bo JM Secher fra Agricenter på Nordic Sugar med henvisning til de rekordmange roemarker, der har måttet sås om.

- Her i maj vurderer vi nu, at roedyrkerne ender med at så om på den gale side af 3.000 hektar. Det er omtrent 10 procent af vores samlede dyrkningsflade og et usædvanligt stort antal hektar.

Han kender ikke til, at der i nyere tid er set omsåning af den kaliber.

- Som i Danmark bliver der i år også sået meget om i Tyskland, særligt i det nordlige, mens man i Sverige forventer, at 2.500 hektar bliver sået om.

Godt såbed

Roesåningen blev indledt midt i marts, og halvdelen af det samlede areal var sået allerede den 26. marts.

- Generelt var det muligt at skabe et godt og velegnet såbed, fastslår Bo JM Secher.

Såning i den periode blev efterfulgt af køligt vejr med en gennemsnitstemperatur på kun to til fire grader, hvilket er to til tre grader lavere end normalt.

Megen nedbør og nogle steder kraftig regn med op til 20-100 millimeter fra den 3. april til den 10. april medførte uheldigvis en sammenslemning i sårækkerne, som skabte kompakte og iltfattige forhold omkring frøene.

Ingen nedbør og meget sol i løbet af april forværrede yderligere forholdene, så der i nogle marker blev dannet en kraftig skorpe.

- Vi må desværre konstatere, at mange frø ikke havde energien til at klare de vanskelige forhold. Kombineret med måske en såning til den dybe side er usædvanligt mange marker derfor sået om, fortæller Bo JM Secher.

Sortsforskelle

Han oplyser videre, at det i Danmark særligt er en enkelt sort, som skiller sig ud.

- Men dårlig fremspiring er også set i andre sorter. På nuværende tidspunkt kan vi godt sige, at der er sortsforskelle. Men det er for tidligt at tegne et klart billede.

Det er derfor ikke muligt at definere en entydig årsag på det foreliggende grundlag.

- I nogle tilfælde er der mistanke om uheldige sortsegenskaber, og i andre er der rigtig meget, der peger på de særlige vejrforhold. Vi arbejder sammen med frøfirmaerne for at få det grundigt belyst, fastslår Bo JM Secher.

Spørger dyrkerne

For at få et klarere billede og måske nogle gennemgående træk på, hvor der er sået om, planlægger Agricenter at gennemføre en undersøgelse blandt dyrkerne.

De vil derfor modtage et spørgeskema i nær fremtid omkring deres såning og eventuel omsåning samt flere detaljer.

- Vi håber, at mange roedyrkere vil medvirke, også selvom de ikke har sået om. Og på den måde bidrager til, at vi får noget erfaring, som vi kan bruge fremadrettet, slutter Bo JM Secher.

Læs også