Forsøg med sukkerroer styrkes og fremtidssikres

For at bevare en stærk forsøgsvirksomhed på Sofiehøj har man besluttet at samle kræfterne.

Det praktiske forsøgsarbejde med sukkerroer, som hidtil er blevet udført af virksomheden Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning (FFS, ejet af Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar), vil fra den 1. januar 2023 blive udført i regi af VKST Field Trials på Sofiehøj, Holeby Lolland.

Det skriver Nordic Beet Research (NBR) og VKST i en pressemeddelelse. Det vil fortsat være NBR, som varetager projekter, som vedrører roedyrkning.

Forsøgsvirksomhederne på Sofiehøj er anerkendte ved høj kvalitet båret af erfarne og dygtige medarbejdere.

Ved at samle aktiviteterne i den nye organisation bliver der skabt rammer til at forsætte udvikling af forsøgsarbejdet med fortsat høj præcision indenfor roedyrkning på opdrag af NBR. Efter sammenlægning vil forsøgsvirksomheden ved VKST være den største aktør i Danmark.

- Vi arbejder på at skabe en forsøgsafdeling, som i lang tid fremover er attraktiv for vores medarbejdere og for vores kunder. Vi skal levere høj kvalitet og rettidighed i vores forsøgsarbejde og vil have kræfter til løbende at kunne modernisere og udvikle virksomheden, mener Jens Ole Pedersen, planteavlschef ved VKST.

Aftale om markforsøg

NBR er sukkerbranchens forsknings- og udviklingsvirksomhed, som arbejder for at fremme sukkerroedyrkning i Danmark og Sverige. NBR har indgået en aftale med VKST Field Trials om at få udført markforsøg vedrørende sukkerroer i Danmark.

- Markforsøg er et meget vigtigt og helt centralt værktøj til at udvikle en fortsat dyrkning af sukkerroer. I vores arbejde har en effektiv udnyttelse af indsatser og bæredygtighed en høj prioritet og data fra markforsøg er grundlaget for mange af vores anbefalinger. Vi sætter kvalitet højest og ønsker fortsat at arbejde med en kompetent partner, konstaterer Desirée Börjesdotter, Managing Director ved NBR.

Personalet i FFS har fået tilbud om at forsætte i den nye organisation, og ved årsskiftet overdrages maskiner og faciliteter til VKST.

Læs også