Stor risiko for mangel på vårsæd

2023 endte med lave høstudbytter og dårlig kvalitet i vårsæd, hvilket betyder, at mange partier af vårbyg, og specielt havre, ikke spirer med de 85 procent, som er kravet til certificeret udsæd. Mængden af udsæd af vårkorn er således lavere end forventet, og langt de fleste havre- og maltbygsorter er derfor allerede udsolgt, lyder det fra Velas.

2023’s lave høstudbytter og ringe kvalitet i vårsæd, kan give problemer her i foråret, hvor vårsæden kan blive en mangelvare. Det skriver Velas i deres Afgrødenyt og forudser, at risikoen for udsæd fra et parti med mindre god kvalitet er stor, hvis man endnu ikke har købt udsæd.

I følge Velas har grovvarefirmaerne gennem årene typisk kunnet levere såsæd med en spireprocent på 95. Landbrugsstyrelsen har givet dispensation til at sænke spireprocenten til 75 på 26.100 ton vårbyg, og 7.500 ton havre. De først solgte partier lever sandsynligvis op til de ordinære krav. Partier som ikke gør, skal være tydelig mærket med dispensation til lavere spireprocent.

Overvej brug af egen udsæd

Har du endnu ikke købt udsæd er det oplagt at overveje brug af egen udsæd, men kun, hvis du har korn med god kvalitet liggende på lager. Det kræver, at kornet er tørret og nedkølet korrekt efter høst. Det skal også være beluftet regelmæssigt hen over efterår og vinter, så spireevnen er bevaret.

Ved brug af egen udsæd, bør man, ifølge Velas’ konsulenter, indsende en repræsentativt udtaget prøve til test for bejdsebehov, spireevne, renhed og beregning af tkv, Dermed kan du sikre dig mod en dårligere kvalitet af egen udsæd, end hvad du opnår ved køb af certificeret udsæd.

Husk, at egen udsæd kun må produceres af korn avlet på egen bedrift, og at der skal betales forædlerafgift til sortsejeren.

Læs også