bannerPos

Enkelte fund af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Seges har registreret bladlus i 12 ud af 24 hvedemarker og i 8 ud af 16 vinterbygmarker i uge 40 med op til 2 procent angrebne planter. Seges anbefaler bekæmpelse ved fund af bladlus på 2-3 procent af planterne.
03-10-2019 10:22
Der er fundet enkelte bladlus i nogle af de tidligst såede marker. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet, og bekæmpelse vurderes endnu ikke nødvendig.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår af Seges i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der i tredje registrering ifølge Landbrugsinfo fundet bladlus i 12 af 24 marker (0,01-2 procent planter med bladlus). Markerne med bladlus er sået 27. august til 15. september. I vinterbyg er der fundet bladlus i 8 af 16 marker (0,5-2 procent angrebne planter). Markerne med bladlus er sået 1. september til 10. september.

Tjek blade i modlys

- Markerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere »mørke pletter« på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen, forklarer landskonsulent i planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

Ifølge landskonsulenten findes der ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, hvilket skyldes, at et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefaler vi en bekæmpelse, såfremt marken er sået før cirka 20.-25. september. En eventuel bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet, siger Ghita Cordsen Nielsen.

hl

Hyld landbruget for at optimere biomassen

Planteavlerne bør ikke finde sig i, at energisektoren render med hele gevinsten i klimaregnskabet, siger Søren Ilsøe, konsulent i Agrovi.

Nyt notat beskriver oprindelsen af PRRS-varianten hos Hatting

Seges Svineproduktion beskriver i et nyt notat den nye variant af PRRS1 og resultatet af de undersøgelser der er gennemført for at sporer oprindelsen af virusset der smittede Hattings ornestation ved Horsens.

Anerkendt i samfundskontrakten

- Moderniseringsstøtten til nybygning af moderne slagtesvineanlæg er samfundets anerkendelse af vores bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen, siger Lars Jensen, Stensager Svin.

Billigere stipladser til slagtesvinene

»Konceptstalden« er ifølge Seges Svineproduktion, et billigere, men produktionssikkert bud på et alternativ til den traditionelle slagtesvinestald.

- Er vi da virkelig så ulandsbetragtet, at en ansøger ikke vil bo med os

At lederen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg har tjenestested i København fører nu til, at Venstre indkalder både finansminister og fødevareminister til åbent samråd. Landboformand undrer sig også.

Brokgrise hædres med særbehandling

Det irriterer Lars Jensen, Stenager Svin I/S nær Aars i Himmerland, at man bruger udtrykket sygestier, når brokgrisene reelt er raske grise, der blot kræver særlig opmærksomhed, lidt mere plads og ekstra halm.
Side 1 af 1773 (35448 artikler)Prev1234567177117721773Next