Enkelte fund af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der er fundet enkelte bladlus i nogle af de tidligst såede marker. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet, og bekæmpelse vurderes endnu ikke nødvendig.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår af Seges i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der i tredje registrering ifølge Landbrugsinfo fundet bladlus i 12 af 24 marker (0,01-2 procent planter med bladlus). Markerne med bladlus er sået 27. august til 15. september. I vinterbyg er der fundet bladlus i 8 af 16 marker (0,5-2 procent angrebne planter). Markerne med bladlus er sået 1. september til 10. september.

Tjek blade i modlys

- Markerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere »mørke pletter« på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen, forklarer landskonsulent i planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

Ifølge landskonsulenten findes der ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, hvilket skyldes, at et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefaler vi en bekæmpelse, såfremt marken er sået før cirka 20.-25. september. En eventuel bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet, siger Ghita Cordsen Nielsen.

hl

Læs også