bannerPos

Første verificerede afskovningsfri soja modtaget

DLG var i sommeren 2019 det første danske landbrugsselskab, der forpligtede sig til et mål om, at der senest i 2025 kun indkøbes soja, der er verificeret ansvarligt og afskovningsfrit produceret, og derved lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC's retningslinjer for ansvarlig soja.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
22-10-2020 10:05
DLG arbejder for at al soja, der købes, senest i 2025 er ansvarligt og afskovningsfrit produceret. For nylig har DLG således modtaget den første verificerede afskovningsfri soja, og der er mere på vej.

DLG var i sommeren 2019 det første danske landbrugsselskab, der forpligtede sig til et mål om, at der senest i 2025 kun indkøbes soja, der er verificeret ansvarligt og afskovningsfrit produceret, og derved lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC's retningslinjer for ansvarlig soja.

For nylig modtog DLG så det første verificerede afskovningsfri soja. Det glæder:

- Vi er bevidste om, at vi som importør af soja har et ansvar for at være med til at sikre, at det er produceret på en ansvarlig måde. Selvom størstedelen af sojaen, vi køber, kommer fra områder, hvor der er lav risiko for afskovning, så var det en mærkedag for os, da vi modtog den første mængde verificerede afskovningsfri soja. Vi er fortsat langt fra vores 2025-mål, men det er et vigtig skridt på vejen mod en mere bæredygtig import af soja, og det vidner om, at vi er i arbejdstøjet og i fuld gang, siger Jesper Pagh, koncerndirektør i DLG.

Næste skib er snart på vej

Senere på året modtager DLG den næste mængde verificerede afskovningsfri soja, og i 2021 vil 20 procent af sojaen, DLG importerer, leve op til kriterierne.

- Vi arbejder for at skabe varige, positive forandringer i de lande, hvor sojaen produceres, og det tager tid. Derfor har vi valgt en model, hvor vi løbende øger mængden af verificeret afskovningsfri soja, og senest i 2025 når vi 100 procent. På den måde understøtter vi ansvarlig produktion i producentlandene, og vi kan samtidig gøre det på en måde, der er økonomisk bæredygtig for de danske landmænd, siger Jesper Pagh.

Frem mod 2025 vil DLG øge mængden af verificeret soja med 20 procent hvert år. 2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024: 80 %, 2025: 100 %.

Danmark aftager mindre end én procent af verdens samlede sojaproduktion, mens EU-landene samlet tegner sig for 10 procent. Derfor arbejder DLG tæt sammen med danske og europæiske aktører - blandt andet den europæiske foderproducent forening FEFAC - for at sikre fælles løsninger, der bidrager til en mere bæredygtig produktion af soja.

- Det er vigtigt, at Danmark viser vejen, for på den måde kan vi også skubbe andre europæiske lande i en mere bæredygtig retning. Hvis vi skaber en større efterspørgsel på verificeret afskovningsfri soja, vil udbuddet også regulere sig hurtigere. Det vil få stor betydning, for lige nu ser vi et ret lavt udbud af den verificerede soja, forklarer Jesper Pagh.

I august tilsluttede DLG sig desuden Dansk Alliance for Ansvarlig Soja for at arbejde sammen med en bred vifte af danske aktører om at sikre, at sojaen, der bruges i Danmark, er ansvarligt produceret og ikke bidrager til afskovning.

Fakta om soja

Hvert år importerer Danmark 1,7 millioner tons soja, hvilket svarer til mindre end én procent af den globale sojaproduktion. Heraf aftager DLG cirka halvdelen, hvoraf størstedelen kommer fra Argentina, mens der importeres mindre mængder fra bl.a. Brasilien og USA.

Senest i 2025 køber DLG kun soja, der er verificeret ansvarligt og afskovningsfrit produceret, og som lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC's retningslinjer for ansvarlig soja. I FEFAC arbejdes der lige nu på en opdatering af retningslinjerne vedr. afskovning.

Cirka 90 procent af den importerede danske soja bruges til at fodre dyrene på de danske landbrug. Der er tale om sojaskrå, som er et biprodukt fra produktionen af sojaolie.

Et højt proteinindhold gør sojaskrå til en væsentlig ingrediens i husdyrfoder, og samtidig er det også det høje proteinindhold, der gør soja til en vigtig ingrediens i en række fødevarer, især plantebaserede produkter.

DLG arbejder med en række initiativer og projekter, der skal øge mængden af dansk produceret protein til dyrefoder. Eksempelvis forskes der på Sejet Planteforædling i udvikling af afgrøder med et højere proteinindhold, ligesom DLG sammen med Danish Agro og DLF er ved at etablere et proteinanlæg i Vestjylland, der skal producere græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er, at græsproteinet på sigt kan erstatte en del af den soja, der i dag importeres til brug i husdyrfoder.

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.

Miljøminister nedtoner spildevandsproblem

Det er uanstændigt og unuanceret, når miljøminister Lea Wermelin (S) holder fast i fortællingen om, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen til vandmiljøet, mener Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

Spirende kødkvæg-optimisme frem mod nytår

Det danske marked har fået mere luft, hvilket især er takket være den forestående nytårshandel, hvor oksekødet kommer i centrum. Det løfter kødkvægstillægget i denne uge med 25 øre pr. kg.

Danske Agrolab tester pesticider i Midtsverige

Heroppe i det midtsvenske kan afprøves flere pesticider og sorter end i Danmark, og under lidt barskere vinterforhold.
Side 1 af 1988 (39746 artikler)Prev1234567198619871988Next