Topudbytter og høje frøpriser til DSV’s frøavlere

Afregning for 2017 til frøavlerne fra DSV ender over gennemsnittet af de seneste fem år.

DSV’s frøavlere har netop modtaget den endelige frøafregning for høst 2017. Og med en gennemsnitspris på over 10 kroner/kg, ender frøafregningen igen i år på et meget højt niveau og over gennemsnittet af de sidste fem år, oplyser avlschef Carsten Jørgensen.

- Det er positivt, at priserne er steget i de fleste arter siden a conto-betalingen i december 2017. Den største stigning er sket i hvidkløver, siger avlschefen.

Prisen på hvidkløver steg med hele 25 procent fra 2016 til 2017 og når nu et rekordhøjt niveau. Med et relativt beskedent udbytte på 380 kg/ha ender økonomien i hvidkløver med at blive fornuftig i 2017, selvom det så vanskeligt ud med at få høsten i hus på grund af den megen nedbør i fjor, oplyser han.

Alm. rajgræs over fem års-gennemsnittet

Prisen på alm. rajgræs har været stabil siden 2016 og med et rekordhøjt gennemsnitsudbytte på 1.700 kg/ha, ender økonomien i alm. rajgræs godt 1.000 kroner/ha højere end fem års-gennemsnittet. Det er nu syvende år i træk, hvor afregningen pr. hektar har været over 12.000 kroner, lyder det fra DSV.

- Det høje frøudbytte hos vore avlere med forholdstal 113 i forhold til landsgennemsnittet er et resultat af frøavlernes store indsats i 2017, hvor rettidig omhu var nøgleordet for succes, fastslår Carsten Jørgensen.

Engrapgræs blev årets topscorer med et bruttoudbytte på cirka 20.000 kroner/hektar. Priserne er lige nu rekordhøje med cirka 20 kroner/kg. Det skyldes knaphed i markedet samtidig med en import fra USA, der er under middel.

Høj stigning for bakkesvingel

Rødsvingel-avlerne kan glæde sig over en afregning på over 14.000 kroner/ha, og også her er priserne steget fra 2016 til 2017. Udbyttet i rødsvingel var i 2017 hele 9 procent over gennemsnittet, hvilket også bidrager til det høje økonomiske resultat.

- I bakkesvingel endte afregningen i gennemsnit på over 15.000 kroner/ha. Her steg prisen med hele 23 procent siden 2016. Det er første gang, vi afregner bakkesvingel med over 15.000 kroner/ha, siger Carsten Jørgensen.

Hundegræs topper også listen med en gennemsnitlig afregning, som er 2.000 kroner højere pr. hektar end fem års-gennemsnittet, hvilket også er rekord for DSV’s frøavlere.

- Så generelt kan frøåret 2017 betegnes som yderst tilfredsstillende for vore frøavlere. Med et frøudbytte, som var 9 procent højere end landsgennemsnittet i kombination med de høje priser, ender 2017 med at blive økonomisk bedre end gennemsnittet af de seneste fem år, bemærker avlschef Carsten Jørgensen.

 

Læs også