bannerPos

Vigtig viden gennem forsøg

Rådgivere, landmænd, erfagrupper og virksomheder besøger forsøgsmarken Ytteborg gennem vækstsæsonen. Fotos: Sagro

Redaktionen

28-07-2019 08:01
Ytteborg står bag næsten 15.000 forsøgsparceller med vigtig viden til landbruget.

På en forblæst bakketop få kilometer fra Limfjorden ligger Ytteborg, ejet af landboforeningerne Sagro, Vestjysk Landboforening og Lemvigegnens Landboforening.

Sagro beskriver i deres nyhedsmail, hvordan markerne er delt op i et patchwork af små parceller – typisk a 1,5 x 10 meter – eller 15 kvadratmeter.

Ytteborg udfører forsøg i korn, raps, frøgræs, grovfoder, kartofler, efterafgrøder og andre afgrøder. Forsøgene udføres inden for områderne: arts- og sortsafprøvning, planteværn, gødskning, jordbearbejdning og dyrkningsstrategier.

Landsforsøgene er sat i værk af Seges, ligesom ejerforeninger, landmænd og virksomheder kan få afprøvet afgrøder, strategier og sorter.

 

Forsøg hos 50 landmænd

Ytteborg med seks ansatte og maskinpark placeret ved Holstebro og Fåborg ved Esbjerg har ud over egne arealer også forsøg placeret ved omkring 50 landmænd, der lægger jord – og ofte hestekræfter – til den løbende forsøgsvirksomhed fra forberedende jordarbejde, til sprøjtning og høst.

- Vi er helt afhængige af vores værter, og det er dejligt, at så mange vil være med til at sikre den viden, som forsøgene giver, siger Morten Krupa, der i det tidlige forår blev leder af forsøgsvirksomheden.

Forsøgene er placeret fra Limfjorden til Ribe-området og rummer i alt omkring 200 forskellige forsøg, der er defineret af Seges, mens Teknologisk Institut har designet dem til udførelse.

Herefter er det Ytteborgs rolle at gennemføre dem, så de giver den viden, som Seges efterspørger.

Her kan være tale om forskellige sorters kvaliteter og svagheder, dyrkningsstrategier, planteværn og næringsstoffer, ligesom meget specifikke undersøgelser af for eksempel hvad stødskader påført kartofler i forskellige håndteringssituationer betyder for udbyttet.

 

Komplekse forsøg

Forsøgene bliver stadigt mere komplekse, og det kræver, at man er omhyggelig og præcist i alt, hvad der gøres. Ytteborgs erfarne ansatte skal således leve op til internationale krav for »God Eksperimentel Praksis« (GEP).

- Modsat en traditionel landmand, der kan køre ind på en mark og passe udstyret til, mens han kører, er forsøgsparcellerne typisk 10 meter lange, så man skal vide, hvad man har gang i, før man overhovedet kører ind på marken, siger forsøgsleder Askov Grud.

Sidste år gik Ytteborg helt digitalt med notater fra markerne, der nu registreres på tablets, hvilket gør dem langt mere præcise og let overføres til Teknologisk Institut eller Seges, som herefter analyserer resultaterne.

Den indhøstede viden af de samlede landsforsøg kommer landbruget til gode i form af relevant og aktuel viden, som bruges i planlægningen af de kommende vækstsæsoner.

Morten Krupa vil gerne udvikle og udvide den aktivitet, der handler om test af maskiner og firmaforsøg, fortæller han.

 

Flere arrangementer og mulighed for besøg

Hen over vækstsæsonen er der både rådgivere, landmænd, erfagrupper og virksomheder, der besøger forsøgsmarkerne for at følge udviklingen undervejs.

Hertil kommer, at Ytteborg står bag en række arrangementer sammen med ejerforeningerne blandt andet Kartoffeldagen på arealerne ved Arnborg 1. august.

 

Ytteborg Forsøgsstation

● Ytteborg Forsøgsstation råder over 24 hektar, men derudover er der forsøg placeret hos omkring 50 landmænd

● Forsøgsvirksomheden varetages af lederen Morten Krupa og fem ansatte.

 

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next