Regeringen vil have færre og grønnere sprøjtemidler

Nu går de politiske forhandlinger om en ny sprøjtemiddelstrategi i gang. Miljøminister Lea Wermelin (S) lægger op til, at afgifterne på sprøjtemidler skal ændres, så der bruges færre sprøjtemidler i fremtiden og grønnere midler bliver billigere. Samtidig skal kontrollen styrkes.

Regeringen ønsker, at brugen af sprøjtemidler skal være mere bæredygtig, og at der skal bruges færre af de sprøjtemidler, der belaster miljø og natur. I de politiske forhandlinger om en ny sprøjtemiddelstrategi, som netop er begyndt, foreslår regeringen derfor at omlægge afgiften på sprøjtemidler, så der samlet bruges færre sprøjtemidler i landbruget, og så de grønnere alternativer bliver billigere.

Dermed skal afgiften for lav-risiko sprøjtemidler falde, herunder midler der er godkendt til økologi. Omvendt bliver det dyrere at anvende de mest miljøbelastende sprøjtemidler.

- Der skal ikke bruges flere sprøjtemidler end højst nødvendigt, og det skal bedst kunne betale sig at være grøn. Derfor ønsker regeringen at ændre afgiften, så landmændene samlet set bruger færre sprøjtemidler og har en større interesse i at bruge de sprøjtemidler, der har den mindste miljøbelastning. Det vil også gøre det billigere at dyrke økologisk. Det vil være et skridt i en grønnere retning for vores miljø og en hjælpende hånd til de landmænd, der gerne vil hjælpe natur og miljø på vej, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

I dag betaler landmændene en del af afgiften for sprøjtemidler efter indhold af det aktive stof. Det vil sige, at jo mere aktivstof, der er i sprøjtemidlerne, jo mere skal man betale i afgift.

Vil styrke kontrol

Regeringen lægger også op til at styrke kontrollen med ulovlige sprøjtemidler.

- Det er helt uacceptabelt, at der bliver brugt ulovlige sprøjtemidler. Det udgør en risiko for vores drikkevand, og det skal der sættes hårdt ind overfor. Derfor ønsker regeringen at styrke kontrollen markant hos landmanden, i tolden og hos dem, der sælger sprøjtemidler. Langt de fleste overholder reglerne, og derfor skal vi sætte flere penge af til kontrol af brodne kar, så de ikke ødelægger det for resten, siger Lea Wermelin.

Resultaterne af de seneste sprøjtemiddelkontroller viser, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler på 25 procent af alle kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte landmænd. I de tilfælde, hvor myndighederne har målrettet kontrollen ud fra eksisterende erfaringer, er tallet 56 procent.

Den nuværende pesticidstrategi udløber ved årets udgang.

Der er afsat 368 millioner kroner i regeringens finanslovforslag for 2022 til en ny sprøjtemiddelstrategi de næste fem år.

Læs også