Kun svage svampeangreb i alle afgrøder

Det solrige og kølige vejr er ikke godt for svampene. Der er lidt bygrust i nogle vinterbygmarker.

– Men i vinterhvede og rug er der ingen eller kun svage angreb af svampesygdomme, lyder det fra Ghita Cordsen Nielsen.

Her i uge 17 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges Innovation. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterbyg

Svampebekæmpelse i vinterbyg er aktuel fra vækststadie 32, hvor to knæ er udviklet. I modtagelige sorter udløses bekæmpelse af bygrust ved over 10 procent angrebne planter fra vækststadie 32.

I ekstremt modtagelige sorter kan bygrustbekæmpelse dog være aktuel fra vækststadie 30, som er ved begyndende strækning af hovedskud, hvis der er over 10 procent angrebne planter.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i 40 procent af markerne med sorten Kosmos spredt i landet. Sorten har fire i modtagelighed, hvilket er ekstrem modtagelig. Der er også udløst bekæmpelse af bygrust i 20 procent af markerne med sorten KWS Meridian og i 5 procent af markerne med Valerie og Cleopatra.

Til bekæmpelse kan for eksempel anvendes 0,3 l Orius Max, 0,25 l Folicur Xpert eller 0,25 l Prosaro EC 250, hvor sidstnævnte har bedst effekt på skoldplet. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Skoldplet findes på de nedre blade i flere marker. Mest er fundet i Neptun og Bordeaux. Behovet for bekæmpelse af skoldplet fastlægges ved at optælle dage med nedbør fra vækststadie 31, hvor et knæ er udviklet.

I sorterne Neptun, som er ekstrem modtagelig for skoldplet og andre modtagelige sorter (Comeback, Valerie, Bordeaux, KWS Patriot, KWS Wallace) anbefales bekæmpelse ved over 10 procent angrebne planter og mindst tre dage med nedbør fra stadie 31. I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere.

Meldug er fundet i enkelte marker og med relativt svage angreb.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterbyg er 31, hvor et knæ er udviklet, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32-33.

Vinterhvede

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust.

Meldug er kun fundet med svage angreb i tre marker. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 30 ved over 10 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 30, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 31, hvor et knæ er udviklet.

Rug

Der er ikke registreret meldug eller brunrust.

Der er svage angreb af skoldplet i nogle marker. Bekæmpelse af skoldplet er først aktuel efter nedbør, og hvis der ses mere udbredte angreb på de nedre blade.

Det gennemsnitlige vækststadie er 32, hvor to knæ er udviklet, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt.

Foto 4. Meldug på nedre blade i Cappricia triticale fotograferet 25.april 2022. Pustlerne er her lidt brune, men friske hvide pustler forekom også især på stænglerne.

Alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 35 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb.

Det højeste angreb er to procent dækning. Bekæmpelse er tidligst aktuel fra begyndende strækning (vækststadie 32) og ved over 0,1 procent dækning af kronrust.

De første marker forventes at være i vækststadie 32 i den kommende uge.

Det gennemsnitlige vækststadie af alm. rajgræs er 31.

Vinterraps

Der er observeret efter lys bladplet i 27 rapsmarker, og der er relativt svage angreb i de fleste marker.

De højeste angreb er 20 procent dækning i en mark med sorten Hitaly og otte procent dækning i to marker med sorten Hilico.

I marker med større angreb af lys bladplet anbefales, ved svampebekæmpelse under blomstring, midler, som yderligere har god effekt mod lys bladplet.

Pictor Active, Orius Max, Folicur Xpert og Prosaro EC 250 har relativ god effekt på lys bladplet. Propulse kan også anvendes i blanding med nogle af de nævnte midler.

Der er observeret efter bladribbesnudebiller i gule fangbakker. Fangbakkerne tømmes ugentlig, så fangsterne er fra den forløbne uge.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en fangst på over 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke.

Der er kun fangster over bekæmpelsestærsklen på en enkelt lokalitet (19 biller i gennemsnit af to fangbakker), hvor der tidligere også har været fangster over tærsklen.

Bekæmpelse er derfor ikke længere aktuel.

Læs også