Justitsministeriet: - Forløbet må betragtes som kritisabelt

Statsminister Mette Frederiksen gjorde ikke noget ulovligt, da hun på pressemødet den 4. november krævede alle mink i Danmark aflivet, lyder det i notits fra Justitsministeriet, som i stedet kommer med kras kritik af Miljø- og Fødevareministeriet af hele forløbet.

Der er kraftig kritik fra juristerne i Justitsministeriet til embedsmandskollegerne i Miljø- og Fødevareministeriet ovenpå, at der onsdag blev præsenteret en redegørelse over forløbet i minksagen.

Herfra lyder det, at det er Justitsministeriets vurdering, at embedsværkets forberedelse af regeringens offentlige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes.

- Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt, lyder det konkluderende i en notits, som er blevet sendt ud i forbindelse med offentliggørelsen af den redegørelse, som Miljø- og Fødevareministeriet har lavet over tidsforløbet i sagen.

Frikender statsminister

En sag hvor statsminister Mette Frederiksen onsdag den 4. november om eftermiddagen fortalte, at regeringen ville have aflivet alle mink i Danmark, og hvor nogle minkavlere straks efter gik i gang med aflivningerne.

Selve meldingen fra statsministeren på pressemødet var dog ikke ulovlig ifølge Justitsministeriet. Det er i stedet det brev, som blev sendt til minkavlerne fra Fødevarestyrelsen efterfølgende 6. november, og som indeholder ordet »skal« 31 gange, som er det, der ifølge Justitsministeriet, skal betegnes som afgørelsen.

- Udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt udgør hverken administrative retsforskrifter eller konkrete forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter for borgerne.

- Udtalelser på pressemøder har ikke et retligt indhold over for borgerne, ligesom der heller ikke knytter sig retsvirkninger for borgerne til fremsættelsen heraf. Sådanne udtalelser er således efter deres karakter ikke omfattet af legalitetsprincippets krav om hjemmel, lyder det fra Justitsministeriet.

Fra nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen er det også særligt brevet fra Fødevarestyrelsen, som bliver fremhævet i forbindelse med oversendelsen af redegørelsen til Folketinget. Her skriver Mogens Jensen:

- Jeg skal særligt beklage, at Fødevarestyrelsen i brev af 6. november 2020 til alle minkavlere i Danmark – uanset at det ikke var hensigten – er formuleret på en sådan måde, at brevet kan opfattes som et generelt påbud om aflivning af mink. Jeg konstaterer, at jeg ikke blev forelagt dette brev, før det blev udsendt, lyder det.

Kontaktede ministerium

I selve redegørelsen kan man læse om et forløb, hvor regeringens økonomiudvalg, der består af flere ministre, blev orienteret allerede 1. oktober om, at det kræver ny lovgivning, hvis man vil aflive alle mink i Danmark og enten permanent eller midlertidigt forbyde minkavl i Danmark.

Derudover springer det i øjenene, at Fødevarestyrelsen – kort før pressemødet den 4. november klokken 16 –  ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kan udbredes til hele landet.

Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson.

Forløb

Ifølge redegørelsen bliver fødevareminister Mogens Jensen først tre dage senere, lørdag den 7. november om eftermiddagen, orienteret om, at der mangler lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere fortalt, at det var om søndagen, at hun blev orienteret. I redegørelsen kan man dog læse, at Statsministeriet allerede om lørdagen blev orienteret af Miljø- og Fødevareministeriet.

Efterfølgende blev der fra Statsministeriet bedt om at »tage ordførerkontakter med henblik på opbakning til indhold og proces således, at statsministeren kan sende et brev om hastelovforslaget til Folketingets formand«.

Fødevareminister Mogens Jensen trak sig som fødevareminister allerede før, at redegørelsen blev præsenteret, da han kunne konkludere, at han ikke længere havde et flertal i Folketinget bag sig.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

SF: Departementschef bør også gå

Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør også gå som følge af minksagen, mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

- Jeg vil sige, at efter at have læst redegørelsen, så har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard. Der går adskillige dage, fra han får informationen, til han handler, siger hun til Ritzau.

Læs også