DF’er vil have pjece fra styrelse trukket tilbage

Dansk Folkepartis fødevareordfører Lise Bech er stærkt utilfreds med indholdet i en pjece om det gode kontrolbesøg, som Landbrugsstyrelsen har udgivet. Pjecen beskriver, hvordan kontrollanten har ret til at kontrollere ejendommen alene. Og ret til at kontrollere den private bolig og bil.

Den pjece skal væk.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis Lise Bech i et læserbrev som hun har sendt til redaktionen efter at have læst Landbrugsstyrelsens pjece om det gode kontrolbesøg. (se læserbrevet her på siden, red.). En pjece, Landbrugsstyrelsen kom med i begyndelsen af april, og som har til formål at sikre en forståelse for, hvad der skal ske under et kontrolbesøg.

DF-politikeren er faldet over formuleringer i pjecen, som også Bæredygtigt Landbrug i det sidste stykke tid har været stærkt kritisk over for, og som handler om, hvad loven siger til, at kontrolløren går alene rundt på landmandens bedrift.

I pjecen kan man læse, at kontrolløren gerne må gå alene rundt på gården, uden at det er aftalt med landmanden. I pjecen fremgår det, at kontrolløren må kontrollere alle relevante områder og anlæg både indendørs og udendørs, og hvis det vurderes nødvendigt også privat beboelse og biler.

- Når jeg læser nogle af de sætninger der, så er det jo en overskridelse af Ejendomsretten. Det er jo ikke i orden. Det synes jeg simpelthen ikke, uddyber Lise Bech over for Effektivt Landbrug.

Valg kom i vejen

Hun fortæller, at hun for nylig havde tænkt sig at tage pjecen op til et af de møder, som afholdes regelmæssigt mellem de blå ordførere, og også over for miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Folketingsvalget, der blev udskrevet i sidste uge, kom dog i vejen for den plan.

- Jeg tænkte så om jeg skulle lade den her ligge til efter valget, men det kan jo være, at jeg ikke bliver genvalgt, så nu må jeg hellere lige fyre den af, siger hun.

Hun forklarer, at står det til hende, så bør landmanden have besked, inden kontrolløren melder sin ankomst til gården.

- Og landmanden skal jo selvfølgelig så også spille med og være positiv og så sørge for at være hjemme og være der til at vise rundt. Alle har en interesse i, at det her fungerer ordentligt, siger hun.

Ellemann vil se på det

Effektivt Landbrug har spurgt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) om sagen. Han er vendt tilbage med denne skriftlige kommentar:

- Det er selvfølgelig vigtigt, at Landbrugsstyrelsens materiale er formuleret på en måde, så der ikke er plads til misforståelser om, hvad reglerne giver lov til, og især hvad de ikke giver lov til. Hvis det ikke er tilfældet med Landbrugsstyrelsens pjece om kontrolbesøget, så ser jeg gerne på det, siger ministeren.

Prik den nu bare i kassen

Fra Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, lyder det, at der ingen grund er til tøven.

- Der er ingen grund til at sparke en bold til hjørne, som bare skal prikkes i kassen. Med det mener jeg, at det er fuldstændig utvivlsomt, at kontrollørerne selvfølgelig ikke må gå ind i privat beboelse. Pjecen er en katastrofe. Indholdet er så åbenlyst håbløst, at Jakob Ellemann-Jensen burde have givet en »straksordre« om, at pjecen skal fjernes fra hylden, siger Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen er det absolut ikke uvæsentligt, hvad der bliver skrevet i en pjece fra Landbrugsstyrelsen.

- Orienteringsmateriale i øjenhøjde skal selvfølgelig være tjekket for, om det overholder Grundloven. Det her er næsten så forfærdeligt, at det burde meldes til politiet, siger Nikolaj Schulz.

Faldt EU-dom sidste år

På Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside skrev Nikolaj Schulz i sidste måned, at det er blevet slået fast af EU-Domstolen, at myndighederne ikke må trænge ind på landmandens ejendom uden landmandens tilladelse. 

Det sker med henvisning til en dom fra august 2018, hvor det blev slået fast, at franske myndigheders indtrængning hos en fransk vinbonde i 2009, selvom der var tale om en uanmeldt kontrol, var retsstridig.

- Så jeg vil bare sige, at hvis nogen kontrollør på noget tidspunkt går ind uden tilladelse i et privat hjem eller bil, så stop kontrollørerne og ring straks til politiet, siger Nikolaj Schulz.

Landbrugsstyrelsen afviser

I august sidste år afviste Landbrugsstyrelsen alt om, at EU-dommen omkring den franske vinbonde kan overføres direkte til danske forhold, da dommen ifølge Landbrugsstyrelsen slår fast, »at hjemler, lovgivning og retningslinjer for gennemførelsen af landbrugskontroller skal udformes i den nationale lovgivning.«

- Det er altså Folketinget i Danmark, der beslutter, på hvilke vilkår vi skal gennemføre kontrollen, lød det fra Landbrugsstyrelsen sidste år, hvor det videre lød:

- Vi er meget opmærksomme på, at et uanmeldt kontrolbesøg ikke altid kommer belejligt, og vi gør, hvad vi kan for at imødekomme landmandens ønsker om for eksempel at vente på en bisidder. Det er dog altid en vurdering, hvornår ventetiden forhindrer formålet med kontrollen, og kontrolløren kan i sjældne tilfælde se sig nødsaget til at gennemføre kontrollen mod landmandens ønske.

- Dommen gør klart, at hvis en landmand afviser kontrollen, kan han risikere at miste den landbrugsstøtte, han ellers ville have fået fra EU, lød det fra Landbrugsstyrelsen.

Til glæde for alle

Da pjecen fra Landbrugsstyrelsen blev præsenteret i sidste måned sagde Landbrugsstyrelsens vicedirektør Steen Silberg Thomsen:

- Jo bedre vi kan klæde landmanden eller virksomheden på generelt, des hurtigere og lettere vil det gå, når kontrolløren pludselig står der – til glæde for alle parter. Og med den nye folder i hånden ved man som udgangspunkt, hvad man kan forvente, sagde han.

L&F uforstående over for formulering

Landbrug & Fødevarer har leveret input til pjecen om det gode kontrolbesøg. EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen er i pressemeddelelsen fra Landbrugsstyrelsen fra sidste måned citeret for, at selvom man er ikke enig om alle formuleringer, vil man fra organisationen gerne kvittere for en konstruktiv dialog.

Effektivt Landbrug har spurgt Landbrug & Fødevarer om, hvilke formuleringer det er, som man ikke er enig i og har fået skriftligt svar fra L&F-direktør, Morten Høyer, og han fortæller, at det netop drejer sig om de formuleringer, som Lise Bech fra Dansk Folkeparti og Bæredygtigt Landbrug har påpeget som problematiske.

- Vi er uforstående over for, at Landbrugsstyrelsen skal agere politi i forbindelse med kontrolbesøg, og vi har påpeget over for styrelsen, at vi ikke forstår den formulering. Jeg har svært ved at forstille mig, at en landmand skulle forsøge at gemme en dunk med pesticider i dagligstuen og skulle det endelig ske, så må det være en opgave for politiet. Vi er glade for, at Lise Bech går ind i sagen. Det understreger endnu en gang vores gode samarbejde med DF, siger Morten Høyer.

ege

Læs også