bannerPos

Markante løft til udviklings- og demonstrationsprogrammer

Til næste år er der afsat flere midler til GUDP, som blandt andet støtter forskningsprojekter omkring reducering af udledninger af metan fra kvæg.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
13-12-2019 14:05
I begyndelsen af sidste måned fik Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer GUDP og MUDP tilsammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling. Det glæder ministre.

I begyndelsen af november blev alle Folketingets partier enige om, fordelingen af forskningsreserven for 2020. Ud af de lidt under 2 milliarder kroner til forskning, som der her skulle fordeles, skal cirka 1,5 milliard gå til grøn forskning.

Som led i aftalen får Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer GUDP og MUDP til sammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling. Og det glæder de to ministre i Miljø- og Fødevareministeriet, som fredag sendte en nyhed ud om løftet i den grønne forskning, som følge af sidste måneds aftale om fordelingen af forskningsreserven.

I nyheden fra ministeriet lyder det, at denne prioritering afspejler regeringens konkrete ønske om, at Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden, når det handler om at levere grønne teknologiske løsninger til et hastigt voksende globalt marked.

- Vi er et lille land, men med muligheden for at sætte store grønne aftryk. Derfor er det så vigtigt, at vi hæver barren for udviklingen af morgendagens grønne løsninger, som kan gøre en forskel både herhjemme og ude i verden. MUDP får et markant løft og det giver mulighed for at booste udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter hos virksomhederne, siger miljøminister Lea Wermelin (S) om de cirka 111 millioner kroner, som der næste år overføres fra forskningsreserven til MUDP.

Med de ekstra midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 millioner kroner. De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøteknologi inden for områder som klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, begrænsning af støj- og luftforurening og til metoder, der reducerer brugen af farlige kemikalier, lød det i sidste måned i en nyhed fra Miljøstyrelsen. 

Millioner til klimavirkemidler

Hos GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren, hvilket blandt andet projekter om bioraffinering af græs og reducering af udledninger af metan fra kvæg bliver der i 2020 overført yderligere 78 millioner kroner. En pulje på 40 millioner kroner er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 millioner gå til økologiforskning. Midlerne er et supplement til GUDP´s faste bevilling på cirka 200 millioner kroner om året. 

- Med aftalen om forskningsreserven tager vi et vigtigt skridt mod at indfri regeringens ambitiøse klimamål og den grønne omstilling af landbruget. GUDP kan gøre en reel forskel ved at støtte projekter, der ellers ikke kan gennemføres. Med GUDP tør virksomhederne tage en risiko og udvikle og afprøve nye bæredygtige løsninger, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

ege

Få en plan B for generationsskiftet

Et generationsskifte involverer ofte mange familiemedlemmer, og det er ikke altid, at forventningerne er stemt helt af. Her kan et strategiforløb være løsningen, så der ligger en klar plan A for generationsskiftet – og gerne en plan B også, lyder det fra rådgivningschef.

Kameraovervågning af stalde i rivende udvikling

Jysk IT har specialiseret sig indenfor kameraovervågning af stalde. Både teknologi og efterspørgsel er i rivende udvikling – også inden for andre brancher end landbruget.

Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Sætter fokus på malkeren

Med sin Parlour Performance Analyzer sætter SAC tal på, hvad der foregår i malkegraven. Det er blevet taget godt imod på bedrifterne både i Danmark og udlandet.

Vi elsker stadig sovs og kartofler

Selv om de seneste år har budt på et utal af forskellige madtrends, er der ikke ændret ret meget i danskernes madvaner, viser en ny undersøgelse fra Arla.

Parlamentarikere vil have indført bindende naturmål

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget, at EU bør gå foran og sikre, at 30 procent af EU’s territorium består af naturområder inden 2030. Forkert vej at gå, mener Venstres Asger Christensen.

Gør afgrøderne mere robuste med bio-stimulanter

- Planterne kan i nær fremtid stimuleres på en naturlig måde til at tiltrække mikroorganismer omkring deres rødder og blade, der gør planterne sunde og stærke, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Nyt bæredygtigt foderprotein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt, der måske kan blive et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.
Side 1 af 1746 (34909 artikler)Prev1234567174417451746Next