bannerPos

Markante løft til udviklings- og demonstrationsprogrammer

Til næste år er der afsat flere midler til GUDP, som blandt andet støtter forskningsprojekter omkring reducering af udledninger af metan fra kvæg.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
13-12-2019 14:05
I begyndelsen af sidste måned fik Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer GUDP og MUDP tilsammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling. Det glæder ministre.

I begyndelsen af november blev alle Folketingets partier enige om, fordelingen af forskningsreserven for 2020. Ud af de lidt under 2 milliarder kroner til forskning, som der her skulle fordeles, skal cirka 1,5 milliard gå til grøn forskning.

Som led i aftalen får Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer GUDP og MUDP til sammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling. Og det glæder de to ministre i Miljø- og Fødevareministeriet, som fredag sendte en nyhed ud om løftet i den grønne forskning, som følge af sidste måneds aftale om fordelingen af forskningsreserven.

I nyheden fra ministeriet lyder det, at denne prioritering afspejler regeringens konkrete ønske om, at Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden, når det handler om at levere grønne teknologiske løsninger til et hastigt voksende globalt marked.

- Vi er et lille land, men med muligheden for at sætte store grønne aftryk. Derfor er det så vigtigt, at vi hæver barren for udviklingen af morgendagens grønne løsninger, som kan gøre en forskel både herhjemme og ude i verden. MUDP får et markant løft og det giver mulighed for at booste udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter hos virksomhederne, siger miljøminister Lea Wermelin (S) om de cirka 111 millioner kroner, som der næste år overføres fra forskningsreserven til MUDP.

Med de ekstra midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 millioner kroner. De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøteknologi inden for områder som klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, begrænsning af støj- og luftforurening og til metoder, der reducerer brugen af farlige kemikalier, lød det i sidste måned i en nyhed fra Miljøstyrelsen. 

Millioner til klimavirkemidler

Hos GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren, hvilket blandt andet projekter om bioraffinering af græs og reducering af udledninger af metan fra kvæg bliver der i 2020 overført yderligere 78 millioner kroner. En pulje på 40 millioner kroner er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 millioner gå til økologiforskning. Midlerne er et supplement til GUDP´s faste bevilling på cirka 200 millioner kroner om året. 

- Med aftalen om forskningsreserven tager vi et vigtigt skridt mod at indfri regeringens ambitiøse klimamål og den grønne omstilling af landbruget. GUDP kan gøre en reel forskel ved at støtte projekter, der ellers ikke kan gennemføres. Med GUDP tør virksomhederne tage en risiko og udvikle og afprøve nye bæredygtige løsninger, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

ege

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next