Minister beroliger Lammefjords-formand

Den inddæmmede Lammefjord er bestemt ikke et mindre værdifuldt landbrugsareal, lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i svar til formanden for Lammefjordens Grøntsagslaug.

Formanden for Lammefjordens Grøntsagslaug, Hans Møller Olsen fortalte i sidste måned, at han mener, at det er en fejl, at der i den politiske debat om jordfordeling sættes lighed mellem lavbundsjorde og marginaljorde.

Formanden skrev derfor et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S), hvor han husker ministeren på, at kartofler fra den inddæmmede Lammefjorden er i så høj kvalitet, at de har fået beskyttet titel af EU. Samtidig huskede han ministeren på, at det er vigtigt, at en stor fremtidig jordfordeling, hvor fokus lige nu især er på lavbundsjorde, at den som lovet kommer til at bero på 100 procents frivillighed.

Nu har ministeren besvaret brevet fra formanden, og det kan man finde på Folketingets hjemmeside. Fra Mogens Jensen lyder det:

- Først vil jeg understrege, at jeg udmærket forstår dine og din bestyrelses interesser. Vi kender alle sammen Lammefjordens kartofler og gulerødder og deres høje kvalitet.

- Derfor er det også vigtigt for mig at slå fast, at jeg bestemt ikke betragter den inddæmmede Lammefjord som et mindre værdifuldt landbrugsareal, lyder det fra ministeren.

En mulighed blandt mange

Mogens Jensen påpeger, at det dog helt sikkert bliver nødvendigt med bidrag fra landbrugserhvervet for at opnå det ambitiøse mål om en drivhusgasreduktion på 70 procent i 2030 – i forhold til niveauet i 1990 – som regeringen har sat sig.

- Vælgerne har givet os et historisk grønt mandat, som vi selvfølgelig skal leve op til. Derfor er vi nødt til at se på de muligheder, der er for at reducere landbrugets udledninger. Én af disse muligheder er at udtage lavbundsjorder af landbrugsdrift, skriver Mogens Jensen.

Fra ministeren lyder det videre, at han er meget stolt af, at vi i Danmark har et landbrugserhverv, som har så stor forståelse for klimaudfordringen, at det så tidligt i processen har meldt sig på banen med løsningsforslag, for eksempel om udtag af 100.000 hektar lavbundsjord til natur. Det er en henvisning til det fælles udspil, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening kom med tidligere i år.

- Et centralt værktøj til udtag af lavbundsjorder er den jordreform, vi i regeringen vil tage initiativ til. Det er meget vigtigt for mig, at vi får en god dialog om, hvordan vi bedst kan udtage lavbundsjorder og nå vores ambitiøse klimamål.

- Derfor er jeg glad for at du, på vegne af Lammefjordens Grøntsagslaug, bakker op om initiativet. For at lykkes med en ansvarlig og retfærdig jordreform, er vi nødt til at tale med og lytte til både erhverv, interesseorganisationer og resten af befolkningen, lyder det fra Mogens Jensen.

Oplyst grundlag

Til Effektivt Landbrug fortalte Hans Møller Olsen i slutningen af august, at grunden til, at han rettede henvendelse til ministeren, er meldingerne i den politiske debat om lavbundsjorde.

- Jeg har set, at i politiske kredse, der er der sat lighedstegn mellem lavbundsjorde og marginaljorde. Altså at lavbundsjord som udgangspunkt er marginaljord. Og det er det, som vi reagerer på.

- Her hos os er det på ingen måde marginaljord. Tværtimod er det højtydende arealer, hvor vi laver fødevarer af højeste kvalitet

- Så med det her brev så vil vi være sikre på, at politikerne træffer beslutninger på et oplyst grundlag og ikke går ud og træffer beslutning på baggrund af, at de tror, at lavbundsjorde er marginaljorde, sagde Hans Møller Olsen.

Fra tørlagte cirka 5.500 hektar af Lammefjorden i Nordvestsjælland har man i generationer været leverandører af for eksempel kartofler, gulerødder, porrer og løg til de danske forbrugere.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Læs også