bannerPos

Nyt EU-udspil skal mindske metanudledning

Det er på tide, at der kommer mere EU-fokus på at hjælpe landbruget med at leve op til krav om reduktion af udledning af klimagas, samt på biogas, mener europaparlamentarikeren Asger Christensen (V). Foto: Jan van de Vel

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
15-10-2020 12:11
Onsdag lancerede EU-kommissionen en ny strategi, der skal være med til at mindske udledningen af metan fra blandt andet landbruget. Det hilser europaparlamentarikeren Asger Christensen (V) velkomment.

Der skal være større fokus på at mindske udledningen af metan og et øget fokus på produktion af biogas fra landbruget. Det mener EU-Kommissionen i et nyt politisk udspil, hvor Kommissionen for første gang har formuleret en metan-strategi. 

En reduktion af udledningerne af metangas skal være med til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050, og af udspillet fremgår det, at det vil være nødvendigt at reducere udleningen af metan med op mod 37 procent, alene for at leve op til de klimamål, EU har formuleret frem mod 2030. 

Og for at nå de mål lyder det fra Kommissionen, at der skal investeres i teknologi, der kan hjælpe blandt andet landbruget med at sænke udledningen af metan.

Venstres medlem af Europaparlamentet og medlem af parlamentets landbrugsudvalg, Asger Christensen, hilser udspillet velkomment. Han har tidligere talt for de samme forslag, som Kommissionen nu slår på tromme for i det nye forslag.

- Vi har brug for, at EU sætter endnu større fokus på, hvordan vi gør landbruget klimaneutralt inden 2050. Derfor er jeg glad for, at Kommissionen nu præsenterer en strategi, som forhåbentligt skal bane vej for flere investeringer i teknologi, der skal hjælpe os i mål, siger Asger Christensen.

Metan er en af de gasarter, der er mest medvirkende til klimaforandringer, og metanen står således for 10 procent af alle udledninger af drivhusgasser.

Fokus på foder

Det er en del af udspillet, at man skal arbejde på at ændre fodersammensætningen hos kvæg for at begrænse produktionen af metan i maven på kvæg og andre husdyr. Og det er en tankegang, som Asger Christensen kan følge.

- Tidligere har jeg selv foreslået, at man skal undersøge potentialet i at ændre fodersammensætningen, så kvæget producerer mindre metan. Jeg har også sagt, at man skal se nærmere på metan-»emhætter« i stalde. Men det hele kræver investeringer, og dem skal EU hjælpe med at finde, ellers når vi ikke målsætningen for 2050, siger venstremanden.

Giver den biogas

Kommissionen vil også støtte biogasproduktion fra landbruget via den fælles landbrugspolitik, og det er samtidig meldt ud, at man vil genoverveje lovgivningsrammen for gasmarkedet for at gøre det nemmere at distribuere lokalt fremstillet biogas. 

Derudover vil den kommende revision af EU-direktivet om vedvarende energi give mulighed for at fremskynde udviklingen af biogasmarkedet, blandt andet teknologisk. Det kan ske i sommeren 2021, hvilket også får støtte af Asger Christensen.

- Man kan sige, at jeg har ventet på, at Kommissionen meldte sig helt ind i kampen for at udvikle biogas. Så derfor er det rart at se, at Kommissionen nu vil accelerere teknologiens udvikling, siger han.

henning@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 66

I Sverige er der få og rimelige regler

Rimelige. Sådan vurderer Lars Philipson de statslige miljøregler for det svenske markbrug. Han kan derfor ikke umiddelbart pege på nogen regulering, som han gerne så fjernet.

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.

Miljøminister nedtoner spildevandsproblem

Det er uanstændigt og unuanceret, når miljøminister Lea Wermelin (S) holder fast i fortællingen om, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen til vandmiljøet, mener Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

Spirende kødkvæg-optimisme frem mod nytår

Det danske marked har fået mere luft, hvilket især er takket være den forestående nytårshandel, hvor oksekødet kommer i centrum. Det løfter kødkvægstillægget i denne uge med 25 øre pr. kg.
Side 1 af 1988 (39749 artikler)Prev1234567198619871988Next