OECD kritiserer dansk indsats for natur og vandmiljø

Danmark har i sin miljøpolitik ikke gjort nok for at fremme biodiversiteten, lyder det OECD, der også kritiserer dansk indsats for vandmiljøet. Der er dog også roser til Danmark i evalueringen.

En evaluering af dansk miljøpolitik og 44 anbefalinger om nye tiltag er i denne uge blevet afleveret af OECD til den danske regering.  Det er tredje gang, at den internationale organisation gør det, og det er cirka 10 år siden, at det sidst blev gjort.

Og fra den internationale organisation  er der både ros og ris til Danmark. Først og fremmest lyder der blandt andet ros til, at Danmark er helt i front, når det gælder den grønne omstilling, og at danske teknologier også hjælper med grøn omstilling på globalt plan.

Til gengæld er der også ris til, at biodiversiteten er under pres, habitater er dårligt bevaret samt, at biodiversiteten på land lider under mangel på godt forbundne områder. Derudover bliver der påpeget, at der er udfordringer med pesticider i grundvandet og der er udfordringer med vandmiljøet, når det kommer til kvælstof.

Vi er bestået

Fra miljøminister Lea Wermelin lyder det:

- Hvis evalueringen var en eksamen, er der ingen tvivl om, at vi er bestået. Der er ros for vores omstilling af energisektoren, vores evner til at skabe samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og civilsamfund, og vores mål om at skære CO2-udledningen med 70 procent i 2030 er også blevet bemærket, siger hun i en pressemeddelelse.

Her lyder det også:

- Nok er vi samlet bestået i dag, men evalueringen viser også områder, hvor vi ikke er bestået. Vi får ikke ret pæne karakterer, når det eksempelvis gælder biodiversitet, affald, luftforurening og vandmiljø Det er vi naturligvis opmærksomme på i regeringen, og vi er fuld gang med at sætte en ny grøn kurs for Danmark. I den bevægelse kigger vi naturligvis også på anbefalingerne fra OECD, siger Lea Wermelin.

Når det kommer til biodiversiteten, så anbefaler OECD, at der bliver skabt bedre sammenhæng mellem naturområderne og der bliver fastsat delmål for beskyttede områder.

L&F arbejder med biodiversitet

Hos Landbrug & Fødevarer har man også gennemgået evalueringen fra OECD, og her lyder det fra viceformand, Thor Gunnar Kofoed, at man er enig i, at biodiversiteten i Danmark er under pres.

- Vi er enige og har netop gået sammen med seks andre organisationer om et fælles udspil om natur- og biodiversitet, som vi har præsenteret politikerne for, siger han med henvisning til det fælles udspil, som blev sendt ud for nylig.

Når det kommer til de danske udfordringer til vandmiljøet, lyder det, at man også er enige i, at der her er udfordringer.

-. Derfor står landmændene i kø for at rejse skov og lave vådområder der kan forbedre vandmiljøet, siger Thor Gunnar Kofoed.

Dansk bias mod landbruget

Han fortæller, at man hos Landbrug & Fødevarer godt er klar over, at der i OECD-rapporten er meget fokus på landbruget som presfaktor.

- Det skyldes at OECD anvender de officielle danske data, hvor der er en bias mod at måle på landbrugsfaktorer og ikke andre presfaktorer. Det gælder for eksempel i forhold kystvande hvor OECD konstaterer, at N (kvælstof, red.) er den primære presfaktor uden at vide, at de danske vandplaner er blevet kritiseret for kun at undersøge sammenhæng mellem N og vandmiljø og ikke undersøger andre presfaktorer, siger Thor Gunnar Kofoed, som nævner spildevand, miljøfremmede stoffer, invasive arter og  mikroplast som eksempler på andre presfaktorer end kvælstof.

Alvorlig rapport

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser man med stor alvor på den nye rapport. Ifølge foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, bekræfter rapporten, at den danske natur- og miljøindsats har haltet efter på flere punkter.

- Rapport på rapport viser, at vi står over for nogle enorme udfordringer i forhold til vores natur. Den nye rapport understreger tydeligt, at Danmarks natur har været forsømt i årtier, og at vi i Danmark har problemer med at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vores drikkevand, siger hun.

Udvalgte anbefalinger fra OECD

 • Gøre det yderste for at opnå målet om yderligere reduktion af klimagasudledninger frem mod 2030.

 • Udvikle en vision for et CO2-neutralt (carbon neutral) Danmark i 2050.

 • Reducere ammoniakforureningen, så Danmark overholder internationale forpligtelser.

 • Opdatere biodiversitetsstrategi og fastsætte kvantitative delmål for beskyttede områder og korridorer baseret på det grønne Danmarkskort.

 • Sikre tilstrækkelig offentlig finansiering for at sikre biodiversitetsskov og evaluere klimaeffekten af skov.

 • Udvikle en strategi for sammenhængende naturarealer.

 • Reducere nitratforurening til kystområder og vurdere effekten af målrettet regulering for udledning af lattergas (N2O).

 • Forebygge pesticidforbrug omkring drikkevandszoner.

 • Analysere opskalering af jordopkøb og omfordeling af miljømæssigt værdifulde landbrugsarealer under den multifunktionelle jordfordelingsfond.

 • Løbende evaluere effektiviteten og nødvendigheden af biogassubsidier samt sikre synergi mellem biogas og næringsstofpolitik.

 • Mobilisere private investeringer i CO2-fangst og lagring.

 • Støtte og sikre kontinuitet i forskning og udvikling inden for energi og miljø.

 • Fremme frivillige aftaler mellem erhvervslivet og regeringen omkring cirkulær økonomi.

 • Øget overvågning af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvand, øget overvågning af overfladevand og i forhold til nye forureningsstoffer.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs også