Tror landbrugsreform bliver yderligere forsinket

EU’s landbrugsreform bliver på grund af corona udskudt yderligere, end den allerede er i forvejen, tror Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Arbejdet er på grund af corona-krisen gået i stå, fortæller han.

EU’s landbrugsreform skulle have været klar til at træde i kraft 1. januar næste år, men mod slutningen af sidste år kom det frem, at en ny reform formentlig først bliver klar til at træde endeligt i kraft 1. januar 2022.

2021 bliver i stedet et overgangsår. Ifølge Asger Christensen, medlem af landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet, kan overgangsperioden mellem, at den nuværende reform udløber og den næste går i gang, dog sagtens vise sig at blive endnu længere. Det skyldes corona-virusset, der for alvor har bidt sig fast i det meste af verden dette forår.

- Skal vi nå at blive færdige, så kræver det, at vi kan få arbejdet til at rulle i den periode, hvor vi er lukket ned. Men endnu er der ikke sat nogle systemer op til afstemninger eller udvalgsarbejde, siger Asger Christensen.

Han fortæller, at rent fysisk kommer han og de øvrige medlemmer af Europa-Parlamentet ikke til Bruxelles igen før juni måned. Lige nu sidder han selv hjemme i Danmark.

- Og det er jo heller ikke rimeligt, at så stor en reform som den her skal lide under, at vi ikke kan mødes og sidde ordentligt og forhandle over for hinanden. Det vil ikke være rimeligt, siger Asger Christensen.

Uenighed 

Han fortæller, at der fortsat er »temmelig mange« områder, hvor man bare internt i Europa-Parlamentet mellem medlemmerne af landbrugsudvalget og medlemmerne af miljøudvalget stadig mangler at nå til enighed om, hvordan man mener, at landbrugsreformen skal strikkes sammen.

Han føler sig dog forholdsvis sikker på, at den såkaldte bruttoarealmodel, der har til formål at gavne biodiversiteten, kommer med. Det handler om, at man som landmand stadig kan få arealstøtte, hvis man for eksempel lader markområder stå med uslået græs eller træer.

- Men så har vi alt det, som franskmændene gerne vil have med, som handler om forsikringer og produktionsbegrænsninger, og som vi sidder og nørkler meget med lige nu, siger Asger Christensen.

Mangler

Han henviser til, at i forhandlingerne om reformen har der fra fransk side været ytret ønske om, at EU skal fastsætte kvoter, og at der skal udbetales støtte, når priserne er for lave.

- Derudover mangler vi spørgsmålene omkring biodiversitet og klima, siger han.

Fra Asger Christensen lyder det, at der meget snart bør komme en udmelding fra Kommissionen om, hvad der skal ske de kommende år med reformen.

- Bliver det yderligere forsinket, så lever vi dog selvfølgelig med det. Lige i øjeblikket er der selvfølgelig nogle ting, som er vigtigere, siger han med henvisning til den globale kamp for undgå smittespredning af coronavirus.

Arbejder hjemmefra

Asger Christensen fortæller, at arbejdet for Europa-Parlamentarikerne lige nu er ved at gå voldsomt ned i tempo. Medarbejderne arbejder hjemmefra med de lovforslag, som ligger der.

- Men jeg kan godt mærke, at bare i den her uge er mail-strømmen blevet væsentligt mindre, end den var for to uger siden. Det hele er »slow-down« lige nu. Det er også derfor, at sådan en reform kan du simpelthen ikke banke igennem nu i maj-juni måned, hvor folk ikke kan mødes, siger Asger Christensen.

Også arbejdet i Ministerrådet er på pause som følge af corona-krisen. På mandag skulle EU’s landbrugsministre have holdt møde i Bruxelles, men det er naturligvis aflyst.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Vil give mulighed for at forlænge ansøgningsfrist

EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, skriver i et brev til EU’s landbrugsministre, at han glæder sig over alle de tiltag, der lige nu er i gang rundt om i de enkelte medlemsstater for at forhindre smittespredningen af coronavirus. Han gør klart, at tiltagene selvfølgelig vil have store økonomiske konsekvenser. Også for landbrugs- og fødevaresektoren.

- Nedlukningen i mange medlemsstater vil medføre ekstrem belastning i mange sektorer, herunder agro-fødevaresektoren. Vi bliver nødt til at fortsætte med at arbejde sammen og koordinere vores handlinger for at støtte vores landmænds, landbrugsfødevareindustriens og detailhandlernes indsats for at fortsætte med at sikre fødevareforsyningskæden. Fleksibilitet og lydhørhed vil fortsætte med at vejlede os i de kommende uger, skriver han i brevet til landbrugsministrene.

Her forklarer han, at Kommissionen forbereder de juridiske skridt for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for landmænd til at indsende deres EU-ansøgninger med en måned.

Han skriver videre, at han har bedt sine folk om at være klar til at hjælpe, hvis de enkelte landes ministre får behov for yderligere fleksibilliet, når det kommer til den fælles landbrugspolitik i EU.

 

Læs også