Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Miljøstyrelsens manglende implementering af EU-reglerne har betydet en lang række generelle, midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for blandt andet pesticidrester.
Miljøstyrelsens manglende implementering af EU-reglerne har betydet en lang række generelle, midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for blandt andet pesticidrester.

Der er alvorlige hug fra miljøminister Lea Wermelin (S) til embedsmændene i Miljøstyrelsen. Det sker efter, at Miljøstyrelsen har afleveret en redegørelse om, hvordan det kunne ske, at styrelsen i mange år forvaltede drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

I begyndelsen af november kom det frem, at Miljøstyrelsen i en årrække ikke har reageret på gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen om, at medlemslandene efter 2012 ikke længere kunne gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer.

Det har betydet, at kommunerne siden da har givet dispensationer på et forkert dansk regelgrundlag. Lige nu er der 12 gældende dispensationer, som ikke overholder EU-reglerne.

Ud fra den redegørelse, som Miljøstyrelsen nu har afleveret til Miljøministeriets departement, lyder det fra miljøministeren, at det er utilfredsstillende, at styrelsen ikke har haft styr på de dispensationer, som kommunerne ansøger om.

Truer med fyringer

I en pressemeddelelse lyder det, at Miljøministeriets departement nu vil rette formel henvendelse til Miljøstyrelsens direktør, hvori behovet for øjeblikkelig genopretning af det aktuelle område samt en generel forvaltningsgennemgang understreges.

»I samme forbindelse henstilles til Miljøstyrelsen om at tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige tiltag, da ansvaret for dette ligger i styrelsen,« står der i pressemeddelelsen.

Fra Lea Wermelin lyder det:

- Der skal ryddes op i forvaltning. Jeg vil derfor indkalde direktøren for Miljøstyrelsen til et møde, så det sikres, at styrelsens forvaltning ikke endnu engang bliver udsat for kritik. Det må simpelthen stoppe.

- Jeg vil samtidigt igangsætte en ekstern undersøgelse af hele drikkevandsområdet, hvor Kammeradvokaten vil stå for at undersøge forvaltningen af området. Vi må og skal have styr på drikkevandsområdet – både i forhold til Miljøstyrelsens forvaltning og i forhold til implementeringen af EU-reglerne på området, så vi kan få genoprettet tilliden, siger Lea Wermelin.

DMS-forbud

Kammeradvokatens undersøgelse forventes afsluttet i 2021.

Hovedparten af de 12 dispensationer drejer sig om stoffet DMS, som er et nedbrydningsprodukt, der primært stammer fra maling og træbeskyttelse.

Det kan også stamme fra et pesticid, som for år tilbage blev brugt i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter. Det pesticid har været forbudt at bruge siden 2007.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også

Agerskovgruppen vil trække Danmark væk fra afgrunden
EU-advokat: EU-Domstolen hamrer en pæl gennem danske gebyrstigninger
V-ordfører: Regeringen spillede ud med 3,8 milliarder til minkavlerne
Landbruget på vej med flere fjord-analyser
Salg af CO2-certifikater - klap lige hesten lidt endnu
Bak nu op om Bæredygtigt Landbrug