Nye krav til dokumentation af præcisionsjordbrug: Husk at få god support hos leverandøren

Der stilles større og større krav til den teknologi, landmændene har til rådighed, og som noget helt nyt, skal dokumentation for tildelingskort nu kunne udlæses og gemmes. Det stiller ikke bare krav til landmandens teknologiske viden, men også til den support og sparring der følger med et køb af teknologi.

Af Mikkel Brauer, planteavlskonsulent i Velas

Det nye tiltag, hvor gradueret gødskning kan bruges som alternativ til efterafgrøder, giver nu landmændene en helt ny mulighed for at imødekomme den enkeltes krav til efterafgrøder.

Tiltaget er interessant for mange, fordi mange landmænd i grove træk allerede opfylder mange af de krav, der hører med til alternativet til efterafgrøder - mange tilpasser nemlig allerede deres N-behov i gødningsplanen, tager gylleanalyser og arbejder med tildelingskort.

Med brugen af gradueret gødskning som alternativ til efterafgrøder, er der dog nye krav til dokumentationen, hvor TaskData eller logfiler skal hives ud af gødningssprederne. TaskData er en type filer, vi i princippet har arbejdet med i mange år i form af udbyttedata fra mejetærskere, men den skal altså nu udlæses af forskellige terminaler og gemmes ned som dokumentation.

Når TaskData skal gemmes ned, betyder det, at landmanden skal igangsætte eller opsætte en opgave i terminalen på en ny måde i forhold til tidligere. Det er et krav, at man som landmand har styr på den del, da det er en forudsætning for at kunne genfinde data og dokumentation for en eventuel handling.

Vælg rigtigt fra starten

Det kan være en fordel at undersøge markedet godt, inden man beslutter sig for, hvilken terminal man vil anvende til graduering og dokumentation. Har man allerede investeret i et GPS-anlæg, kan man med fordel undersøge muligheden for at bruge ISO-bus-indgangen til at styre sit redskab.

Herigennem er TaskData ofte nemmere at udlæse fra GPS-terminaler end fra medfølgende terminaler. Desuden understøtter flere GPS-systemer muligheden for at linke trådløst til en computer, så data kan importeres og eksporteres hjemme fra kontoret. Det vil på længere sigt gavne sig, da behovet for datadeling kun bliver større i fremtiden.

Sørg for at have god support

Eftersom dokumentationen er et krav, så er det nødvendigt, at man enten som landmand har styr på den del, eller at man ved tvivlsspørgsmål har mulighed for at få support hos leverandøren.

Er man i tvivl om, hvorvidt de korrekte data er læst fra en terminal, eksempelvis for at sikre, at man overholder kravene til præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder, så er det oplagt at tage fat i sin rådgiver for at få tjekket data igennem.

Det er også oplagt at bruge sin konsulent til at sikre, at man er rustet til de fremtidige teknologiske udfordringer og muligheder, herunder afdækning af behov og muligheder.

At få startet rigtigt op med præcisionsjordbrug kan spare mange penge og frustrationer i det lange løb.

At få startet rigtigt op med præcisionsjordbrug kan spare mange penge og frustrationer i det lange løb.

Mikkel Brauer, planteavlskonsulent i Velas

Læs også

Sagro lander årsresultat på 20,6 millioner kroner
Rekordoverskud efter fusion: Velas udlodder 10 millioner kroner til ejerne
Rekordoverskud i SLF
Agri Nord udlodder 3,5 millioner til medlemmerne
Ny HR-virksomhed ser dagens lys
Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror