ESG har stor betydning for både landmænd og medarbejdere

ESG er relativ ny indenfor landbruget – men indholdet har de fleste landmænd allerede i en vis grad integreret i deres virksomhed – blot ikke så konkret og specifikt, som det fremadrettet skal være, lyder det fra Karen Feddersen, direktør, KF Miljø ApS

Jo bedre virksomheden klarer sig på de tre områder E (miljø og klima), S (sociale forhold), G (god selskabsledelse), jo mere fremtidssikret er virksomheden, bl.a. i forhold til mulighederne for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, samt mulighederne for tilgang til kapital.

Sådan lyder budskabet fra direktør i KF Miljø ApS, Karen Feddersen, der uddyber:

- I KF Miljø sætter vi nu også spot på de sociale forhold (S-området: Socialt ansvar, trivsel og sundhed). Vi har igennem en periode talt med landmænd for at undersøge og understøtte S-området. På baggrund af dette, har vi gennemført en række interviews med de involverede parter.

Interviewene er anonymiseret og samlet til én besvarelse:

- I løbet af 2022 fik vi hos KF Miljø ApS en række henvendelser fra vores kunder, der spurgte ind til ESG og især hvad S området kunne afdække og beskrive. Vi besluttede derfor at stille skrapt på netop S-området indenfor ESG og hvordan vores kunder forholdt sig til S-området, oplyser direktør Karen Feddersen, der fortsætter:

- S-området er svært målbart, alligevel er der områder som er det parameter, som har den direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje. For at blive klogere på hvad vores kunder har foks på, har vi gennemført en række rundspørger og konkret set hvordan S-området kan have en stor indvirkning på den direkte bundlinje hos vores kunder.

Både mælke- og svineproducenter

I KF Miljøs interview har både producenter er svinekød og landmænd med malkekvæg deltaget.

Spørgsmålet lød: - Hvordan forholder du dig til S-området og hvilken betydning har det for dig og din virksomhed? Her er nogle af de svar der kom fra landmændene:

- De sociale forhold har større betydning end vi nok lige regner med. Vi tager løbende en snak med medarbejderne og tilbyder medarbejderne de forhold, som vi selv kunne ønske os, hvis vi var ansat – f.eks. pensionsordninger, arbejdstider, afspadsering.

- Vi ser også hinanden i øjnene hver dag; vi prioriterer at sidde sammen ½ time, eksempelvis ved morgen- og frokostbordet, hvor vi spiser sammen.

Desuden handlede svarene om god kommunikation – ofte på tværs af sprog med udenlandske medarbejdere, som eksempelvis ukrainere.

Fokus på mistrivsel

Et andet spørgsmål lød: - Hvordan opfanger du signalerne, hvis en medarbejder mistrives?

Her lød svarene blandt andet at holde fokus på, hvis en medarbejder trækker sig, og om åbent at tale om de problemer, der måtte opstå.

Desuden handlede andre svar om et eksempel på en medarbejder, der blev ramt af depression, og et andet eksempel på en medarbejder, der blev ramt af en arbejdsulykke – og hvor KF Miljø kunne hjælpe med bistand omkring vejledning i søgning af midler til genoptræning og behandling.

Samfundsansvar og bæredygtighed

Fra den 1. januar 2021 er den digitale indberetning af årsrapporten blevet suppleret med en række frivillige specifikke felter til indberetning af virksomhedens arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

Spørgsmålet lød hér: - Hvordan synliggør du de sociale forhold i virksomheden?

Hér handlede svarene især om ESG som et emne i ERFA-grupper, og om at afsætte tid på bedriften i forhold til jobprøvning og praktikantforløb. Også det gode naboskab og samfundskontakt var de ting, der blev fremhævet i svarene.

Desuden er der blandt de adspurgte landmænd en interesse og velvilje omkring de bløde værdier og sociale forhold, men samtidig erkendes det, at det stadig er på et tidligt stadie endnu.

Generelt kan landmændene godt se en fordel i at anvende emnerne i ESG som et led i den årlige ledelsesberetning.

- For den enkelte landmand kan ovenfor anførte bemærkninger, synes at være det mest indlysende. Men for landbrugets samarbejdspartnere, herunder banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger og lignende, er det ikke tydelig nok, at vores kunder har fokus på S-området, siger Karen Feddersen og tilføjer:

- De fleste kender efterhånden meget til E-området, som står for klima og miljø, og det samme gælder når det kommer til G-området – ledelse, men der er langt færre, der har fået sat sig godt ind i S’et – de sociale forholde i virksomheden.

Der er forskellige tilskudsordninger, der kan anvendes, når ESG-dokumentationen skal indarbejdes i virksomheden. Siden 2021 har Arbejdstilsynet haft en pulje, der blandt andet stiller skarpt på både forebyggelse og de fysiske nedslidninger samt det psykiske arbejdsmiljø.

Læs også