BL om vandområdeplaner: Stop spildevands-forurening i stedet for

Det er grotesk, at man bliver ved med at fokusere på landbrugets kvælstof, lyder det i høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug overvurderer og overdriver man betydningen af kvælstof fra landbruget i stedet for at kigge på spildevandsudledningerne. Arkivfoto

»Vandområdeplanernes væsentligste ærinde burde være en langsigtet strategi for at rette op på og stoppe udledningerne af spildevand«.

Så kontant lyder meldingen i Bæredygtigt Landbrugs høringssvar vedrørende vandområdeplanerne for planperioden 2021-2027.

Her fremgår det, at vandområdeplanerne rammer skævt – meget skævt.

Foreningens faglige direktør Jørgen Evald Jensen forklarer, at årtiers reduktion af såkaldt diffus kvælstofudledning på ingen måde har hjulpet til at forbedre vandmiljøet.

- Man overvurderer og overdriver simpelthen betydningen af kvælstof fra landbruget. Det er grotesk, at myndighederne bliver ved med at prøve at snakke sig ud af fosfor-problematikken. Det er et historisk og massivt problem, der kun kan løses ved at sætte ind overfor spildevandsudledningerne, siger Jørgen Evald Jensen.

Bæredygtigt Landbrug pointerer i sit høringssvar, at den danske miljøpolitik bygger på:

Manglende målinger og overvågning, indsatser, der ikke har den ønskede effekt og dermed på ingen måde er proportionale samt dårlig spildevandsrensning.

- Regningen – den sendes vel at mærke til landbruget men også til resten af samfundet, der ofrer milliarder på nyttesløs regulering. Den bedste investering ville være at bruge penge på at udplante ålegræs, forbedre sedimentet men først og fremmest at standse den massive spildevands-forurening – fremfor at reducere i landbrugets næringsstoffer, siger Jørgen Evald Jensen.

Man kan læse hele Bæredygtigt Landbrugs høringssvar på deres hjemmeside baeredygtigtlandbrug.dk.
 

 

»Vær taknemmelige for, at I har helt til 2027«

På trods af at topforskere tidligere har betegnet det som tæt på umuligt at nå det fastsatte kvælstofmål – lige nu hedder målet på 38.400 tons årligt mod de cirka 56.000 tons der bruges for nuværende – så slog både fødevareminister Rasmus Prehn (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) i november 2021 fast, at man inden 2027 skal være i mål i forhold til EU’s vandrammedirektiv. 

I 2023/2024, når der er gennemført en såkaldt »second opinion« af Aarhus Universitets faglige arbejde, så skal det endelige mål fastsættes af politikerne i et såkaldt genbesøg af landbrugsaftalen.

Fra Rasmus Prehn lød det i november, under Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning, at landmændene skal være taknemmelige for, at de har fået helt til 2027 til at indfri målet.

- Desværre er vi endnu ikke kommet helt i mål med vores vandmiljø. Det lykkedes ikke i 2015, det lykkedes ikke i 2021, men det skal lykkes denne gang, og vi har en fælles opgave.

- Tag det som et stort skulderklap, at selv støttepartierne er gået med til at give jer en sidste chance for at nå i mål med EU’s vandrammedirektiv, lød det fra Rasmus Prehn.

Læs også