Oprørsgruppe politianmelder Miljøstyrelsen

Udledning af spildevand til vandmiljøet har fået gruppen, der kalder sig »Oprør fra Landet« til at politianmelde Miljøstyrelsen. Målet er at skabe opmærksomhed om problemet, siger Vagn Lundsteen, der er en af dem, der står bag anmeldelsen.

I dagene før nytår modtog Fyns Politi en anmeldelse fra gruppen, der kalder sig »Oprør fra Landet«. Gruppen, der er en udspringer fra personmiljøet omkring Bæredygtigt Landbrug, mener, at Miljøstyrelsen, som resortansvarlig for spildevand, bryder vandrammedirektivet og miljøbeskyttelsesloven ved at tillade, at spildevand løber direkte ud i vandmiljøet.

I anmeldelsen bliver politiet gjort opmærksom på, at Miljøstyrelsen tillader cirka 20.000 regnbetingede overløb årligt. I områder, der ikke er separatkloakeret, betyder det, at spildevand ryger direkte ud i vandmiljøet, og den belastning med fosfor og en ukendt mængde farlige og miljøfremmende stoffer, som det giver, er i strid med vandrammedirektivet, lyder det.

Derudover bliver der gjort opmærksom på, at der efter gruppens opfattelse i virkeligheden foregår langt flere overløb end de 20.000, der er tilladelse til, hvilket også er i strid med EU’s vandrammedirektiv og Miljøbeskyttelsesloven.

I anmeldelsen lyder det til slut:

»Idet Miljøstyrelsen er hjemhørende i Odense, opfordrer vi Fyns Politi til at foretage undersøgelse af Miljøstyrelsen med henblik på at vurdere om miljøreglerne på området er overtrådt med henblik på strafferetlig tiltale.«

Forventer ikke dom

Brevet er herefter underskrevet af ni personer fra »Oprør fra Landet«. Heriblandt den tidligere direktør og stifter af Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, der er direktør for planteavlsrådgivningsselskabet AgroPro.

Han forklarer, at målet med politianmeldelsen for det første er at få fokus på spildevandsproblemet.

- Det er ikke sådan, at vi direkte forventer, at Miljøstyrelsen bliver dømt, men vi er til rådighed for politiet til, at vi kan give dem alle de faktuelle ting omkring det her, så de kan undersøge om det her, i det hele taget er lovligt.

- Det er klart, at man kunne også have valgt at lave en retssag, men det tager for det første mange år, og er meget dyrt. Og efter som vi bare er en gruppe af landmænd og andre, som ikke har tænkt os at betale med vores liv, tid og økonomi, så er en politianmeldelse en hel legal måde at gøre det på, siger Vagn Lundsteen.

Så det er altså en slags stunt, det her?

- Ja, der er nok lidt stunt over det, for hvordan får vi skabt opmærksomhed om det her? Vi har over for politikerne rigtig mange gange, og på forskellig vis gennem årene, forsøgt at gøre opmærksom på det, men der sker ikke en hujende fis.

- Man bliver ved med at hælde urenset spildevand ned i vores vandløb, samtidig med, at man begrænser os i landbruget med det ene meningsløse tiltag efter det andet, som jo aldrig kommer til at virke, før man får styr på spildevandet.

Hvad er dine forventninger til den her sag? Tror du politiet har ressourcerne til at løfte den?

- De har i hvert fald modtaget anmeldelsen, og vi har fået svaret, at de vender tilbage, så må vi se, hvad der sker. Det kan også være, at der går lang tid.

- Men altså danske landmænd bliver politianmeldt rask væk, hvis de glemmer at krydse et flueben af et eller andet sted, så hvorfor ikke gøre det den anden vej. Det burde vi i virkeligheden gøre noget mere. Det er en god måde at få sat fokus på problemerne, siger Vagn Lundsteen.

Fra Miljøstyrelsen lyder det, at da det nu er en verserende politisag ønsker styrelsen ikke at kommentere sagen, men afventer nu en henvendelse fra Fyns Politi.    

Helt ny gruppe

Gruppen »Oprør fra Landet« blev dannet for lidt over en måned siden i utilfredshed over den miljøpolitik, som bliver ført i Danmark. Gruppen har tidligere forklaret, at den ikke er et Bæredygtigt Landbrug 2.0.

- Det her sker i fuld overensstemmelse med Bæredygtigt Landbrug. Men vi kan måske tillade os at sige og gøre lidt mere, end de kan, sagde Vagn Lundsteen i sidste måned.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35


Læs også